ผลวิจัยชี้ "คนอ้วน" เสี่ยงป่วยโควิด-19 ขั้นรุนแรง


ผลวิจัยชี้ "คนอ้วน" เสี่ยงป่วยโควิด-19 ขั้นรุนแรง

ผลการวิจัยซึ่งนำโดยดร. ฟรองซัวส์ ปาตู หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ทั่วไปและต่อมไร้ท่อของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยลีล (Lille University) ในฝรั่งเศสระบุว่า คนอ้วนมีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขั้นรุนแรง

 

งานวิจัยระบุว่า มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพียง 1 ใน 10 รายของแผนกผู้ป่วยหนักที่มีน้ำหนักตัวสมส่วน โดยราวครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทั้งหมด 124 รายที่เป็นกลุ่มสำรวจในแผนกผู้ป่วยหนักเป็นผู้ที่มีโรคอ้วน ขณะผู้ป่วยที่เหลือส่วนใหญ่มีภาวะน้ำหนักเกิน (overweight)

 

หากกล่าวเชิงเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยควบคุม 306 รายซึ่งเข้ารักษาตัวในแผนกผู้ป่วยหนักด้วยสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 นั้น พบผู้ป่วยเพียง 1 ใน 4 ที่เป็นโรคอ้วนหรือโรคอ้วนขั้นรุนแรง ส่วนผู้ป่วยอีก 1 ใน 4 มีน้ำหนักตัวเกิน และผู้ป่วยอีกราวครึ่งหนึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้มีน้ำหนักสมส่วน

 

ดร.ปาตูกล่าวว่า "หลายเดือนที่เกิดการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 เราสามารถเห็นความเสี่ยงต่อไวรัสของผู้มีโรคอ้วนได้อย่างชัดเจน ข้อมูลของเราชี้ให้เห็นว่า โอกาสที่อาการของโรคจะรุนแรงขึ้นนั้นเพิ่มขึ้นตามค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ซึ่งผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในแผนกผู้ป่วยหนักที่มีโรคอ้วนร้ายแรงจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเกือบทั้งหมด"

 

ทั้งนี้ งานวิจัยดังกล่าวจะถูกนำเสนอในที่ประชุมว่าด้วยปัญหาโรคอ้วนแห่งยุโรปและนานาชาติ (European and International Congress on Obesity)

.
.

.
.