พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของ อ.กังวาล เกิดผล


พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของ อ.กังวาล เกิดผล

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ของ อ.กังวาล เกิดผล ณ. บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2018 ที่ผ่านมา