งานทอดกฐินสามัคคี ฉลองซุ้มเสมา “วัดบ้านป่านาบุญ” 4 ต.ค. 2020


งานทอดกฐินสามัคคี ฉลองซุ้มเสมา “วัดบ้านป่านาบุญ” 4 ต.ค. 2020

พระอาจารย์ชลินทร์ ธัมมวัฑฒโน ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ฉลองซุ้มเสมา  “วัดบ้านป่านาบุญ” ไวท์วอเตอร์ แคลิฟอร์เนีย ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2020 (พิธีสงฆ์เริ่มเวลา 10.30 น.) โดยมี คุณอัญชัญ นวลจันทร์ เป็นประธานในพิธีทอดกฐิน ส่วนคุณพัชรา มั่งมูล เป็นประธานทอดผ้าป่าบริวารกฐิน วัดป่านาบุญตั้งอยู่ที่ 60850 Hilltop Rd.., Whitewater CA 92282. โทร 760-329-5274 , 323-742-3915 

งานทอดกฐินสามัคคี ฉลองซุ้มเสมา “วัดบ้านป่านาบุญ”
งานทอดกฐินสามัคคี ฉลองซุ้มเสมา “วัดบ้านป่านาบุญ”