กงสุลสัญจรที่ออริกอนและซานฟรานฯ ปลายเดือน ส.ค. 2020


กงสุลสัญจรที่ออริกอนและซานฟรานฯ ปลายเดือน ส.ค. 2020

(ภาพจากกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด   เมื่อวันเสาร์ที่ 8 -  9 สิงหาคม 2020)

 

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดให้บริการกงสุลสัญจรนัดพิเศษ ณ เมืองเทอร์เนอร์ มลรัฐออริกอน (Oregon) วันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2020 และนครซานฟราสซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (San Francisco) วันที่ 31 สิงหาคม - ศุกร์ที่ 4 กันยายน 2020 

.
.

ภาพจากกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด เมื่อวันเสาร์ที่ 8 - 9 สิงหาคม 2020
ภาพจากกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด เมื่อวันเสาร์ที่ 8 - 9 สิงหาคม 2020

ภาพจากกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด เมื่อวันเสาร์ที่ 8 - 9 สิงหาคม 2020
ภาพจากกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด เมื่อวันเสาร์ที่ 8 - 9 สิงหาคม 2020

ภาพจากกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด เมื่อวันเสาร์ที่ 8 - 9 สิงหาคม 2020
ภาพจากกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด เมื่อวันเสาร์ที่ 8 - 9 สิงหาคม 2020