กงสุลสัญจรนัดพิเศษที่วัดพุทธจักรมงคลฯ เมืองเอสคอนดิโด 8-9 ส.ค. นี้


กงสุลสัญจรนัดพิเศษที่วัดพุทธจักรมงคลฯ เมืองเอสคอนดิโด 8-9 ส.ค. นี้

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ออกให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย แก่ชุมชนไทยในพื้นที่และมลรัฐใกล้เคียง

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 - วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ออกให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. ซึ่งเป็นการให้บริการครั้งแรกหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


โดยในการจัดกงสุลสัญจรครั้งนี้ มีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง e-passport จำนวน 77 รายการ บัตรประชาชน จำนวน 19 รายการนิติกรณ์และทะเบียนราษฎร จำนวน 6 รายการ รวมทั้งสิ้น 102 รายการ ผู้ประสงค์จะขอรับบริการด้านกงสุลสามารถติดตามกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งต่อไปรวมทั้งสำรองนัดหมายเพื่อทำหนังสือเดินทางในระหว่างกิจกรรมดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org

 

โดยจะมีกงสุลสัญจรอีกครั้งที่เมืองเอสคอนดิโด รัฐแคลิฟอร์เนีย 

วันเสาร์ที่ 8 - อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2020 เวลา 10.00 - 16.00 น.

ณ. วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม 

139 W 11th Ave , Escondido CA 92025

หมายเลขโทรศัพท์ 760-741-3459 

 

ประกาศประชาสัมพันธ์ กงสุลสัญจรนัดพิเศษที่วัดพุทธจักรมงคลฯ เมืองเอสคอนดิโด 8-9 ส.ค. นี้
ประกาศประชาสัมพันธ์ กงสุลสัญจรนัดพิเศษที่วัดพุทธจักรมงคลฯ เมืองเอสคอนดิโด 8-9 ส.ค. นี้

ภาพจากกงสุลสัญจร ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2020
ภาพจากกงสุลสัญจร ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2020

ภาพจากกงสุลสัญจร ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2020
ภาพจากกงสุลสัญจร ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2020

ภาพจากกงสุลสัญจร ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2020
ภาพจากกงสุลสัญจร ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2020