ข่าวลาสเวกัส 486


ข่าวลาสเวกัส 486

@ ขอแสดงความยินดีกับ คุณอนาลัย และน้องอุ๊ ( อุสมา ) มนีวรรณ กำลังจะเพิ่มสมาชิกใหม่เป็นคนที่ 2 มาในครอบครัว ขอให้สมาชิกใหม่เกิดมามีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

 

@ ขอแสดงความเสียใจกับ ยานางเวียงสุข มากเทพารักษ์ ที่ได้สูญเสีย แม่ตู้ ฟอง สินโนรัย ผู้เป็นมารดา ด้วยศิริอายุ 100 ปี พอดี ท่านจากไปด้วยความสงบ ขอให้ดวงวิญญาณ แม่ตู้ ฟอง สินโนรัย จงไปสู่สัมปรายภพด้วยเทิญ

 

@ คณะญาติโยมชาววัดพุทธภาวนา ลาสเวกัส ได้ร่วมกันถวายภัตาหารเพล พร้อมนมัสการลา พระมหาวิสุทธิ์ ผิวทองอ่อน เปรียญ 8ที่มาจำวัดอยู่ที่วัดพุทธภาวนา ลาสเวกัส กำลังจะเดิน ทางกลับประเทศไทยไปประจำอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ 

 

@ ขอเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวไทย และ ชาวลาว ร่วมทำบุญตัดบาตร ในงานบุญ “ฉลองข้าว” วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2020 นี้ ณ. วัดลาวพุธมีไชย บนถนน 14 เลขที่ 360 N. Las Vegas Blvd, 14th Street, LAS Vegas, NV 89101 หรือโทททร (702) 834-4955

(จากซ้าย) คุณกัลยา เพชรจำรัส คุณชาลี คุณประสิทธ์ เตรียมวงษ์ ไปร่วมทำบุญถวายน้ำดื่ม วัดศรีเจริญธรรม
(จากซ้าย) คุณกัลยา เพชรจำรัส คุณชาลี คุณประสิทธ์ เตรียมวงษ์ ไปร่วมทำบุญถวายน้ำดื่ม วัดศรีเจริญธรรม

คณะญาติโยมชาววัดพุทธภาวนา ลาสเวกัส ถวายภัตาหาร พร้อมนมัสการลา พระมหาวิสุทธิ์ ผิวทองอ่อน เปรียญ 8  ซึ่งจะเดิน ทางกลับไปประจำอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ 
คณะญาติโยมชาววัดพุทธภาวนา ลาสเวกัส ถวายภัตาหาร พร้อมนมัสการลา พระมหาวิสุทธิ์ ผิวทองอ่อน เปรียญ 8  ซึ่งจะเดิน ทางกลับไปประจำอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ 

คณะญาติโยมชาววัดพุทธภาวนา ลาสเวกัส ถวายภัตาหาร พร้อมนมัสการลา พระมหาวิสุทธิ์ ผิวทองอ่อน เปรียญ 8  ซึ่งจะเดิน ทางกลับไปประจำอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ 
คณะญาติโยมชาววัดพุทธภาวนา ลาสเวกัส ถวายภัตาหาร พร้อมนมัสการลา พระมหาวิสุทธิ์ ผิวทองอ่อน เปรียญ 8  ซึ่งจะเดิน ทางกลับไปประจำอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ 

ดร.รบชัย และ พ.ญ. สมพูล  เปรมศรีรัตน์ ได้นำเงินจาก Children Foundation Las Vegas ไปมอบให้โรงเรียนที่จังหวัดอุบล เพื่อช่วยบูรณะ หลังน้ำท่วม
ดร.รบชัย และ พ.ญ. สมพูล  เปรมศรีรัตน์ ได้นำเงินจาก Children Foundation Las Vegas ไปมอบให้โรงเรียนที่จังหวัดอุบล เพื่อช่วยบูรณะ หลังน้ำท่วม

ดร.รบชัย และ พ.ญ. สมพูล  เปรมศรีรัตน์ ได้นำเงินจาก Children Foundation Las Vegas ไปมอบให้โรงเรียนที่จังหวัดอุบล เพื่อช่วยบูรณะ หลังน้ำท่วม
ดร.รบชัย และ พ.ญ. สมพูล  เปรมศรีรัตน์ ได้นำเงินจาก Children Foundation Las Vegas ไปมอบให้โรงเรียนที่จังหวัดอุบล เพื่อช่วยบูรณะ หลังน้ำท่วม

คุณอนาลัย และน้องอุ๊ ( อุสมา ) มนีวรรณ กำลังจะได้สมาชิกใหม่มาในครอบครัว
คุณอนาลัย และน้องอุ๊ ( อุสมา ) มนีวรรณ กำลังจะได้สมาชิกใหม่มาในครอบครัว

ขอแสดงความเสียใจกับ ยานางเวียงสุข มากเทพารักษ์ (ชุดขาว) ที่ได้สูญเสีย แม่ตู้ ฟอง สินโนรัย ผู้เป็นมารดา
ขอแสดงความเสียใจกับ ยานางเวียงสุข มากเทพารักษ์ (ชุดขาว) ที่ได้สูญเสีย แม่ตู้ ฟอง สินโนรัย ผู้เป็นมารดา