วัดสุทธาวาส จัดงาน “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ”  


วัดสุทธาวาส จัดงาน “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ”  

วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ” โดยร่วมสวดมนต์ข้ามปี ตั้งแต่วันอังคารที่ 31 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป จากนั้นในวันปีใหม่ 1 มกราคม ร่วมทำบุญตักบาตรตั้งแต่เวลา 10.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หมายเลข 951-360-3795

“ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ” 
“ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ”