สวดมนต์ข้ามปี 2020 เพื่อความเจริญก้าวหน้า ที่วัดอริยวงศ์


สวดมนต์ข้ามปี 2020 เพื่อความเจริญก้าวหน้า ที่วัดอริยวงศ์

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนในปีใหม่ ณ วัด อริญวงศ์ ในวันอังคารที่่ 31 ธันวาคม 2019 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป 

Wat Ariyavong 11545 Hemlock St., El Monte CA 91732 โทร 626-416-5071