.. ก้าวเพื่อพ่อ .. และอีกก้าว..ของชมรมรักษ์ธรรมใน LA ..


.. ก้าวเพื่อพ่อ .. และอีกก้าว..ของชมรมรักษ์ธรรมใน LA ..

 สวัสดีีค่ะ.. คุณผู้อ่านคะ..  ในขณะที่เราคนไทยทั่วโลก ต่างต้องยอมรับกับความสูญเสียผู้ที่เป็นที่รัก และเป็นผู้ให้..ในหลวงรัชกาลที่ 9..  ที่นับตั้งแต่พระองค์ได้ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ 2489 จนถึงวันที่พระองค์เสด็จสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ 2559 นั้น  หากด้วยในสถานะพระมหากษัตริย์ ที่ไม่ได้มีข้อบังคับใดๆให้พระองค์ต้องทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทยทั่งประเทศไว้เลย แต่พระองค์กลับทรงใช้สถานภาพ และพระราชอำนาจอันชอบธรรมของพระองค์เป็นไปเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขกับเหล่าประชาชนชาวไทยที่พระองค์ไม่เคยทรงเลือกว่าจะต้องเป็นใคร มาจากไหน หากประสบกับความเดือดร้อน และพระองค์ทรงได้รับรู้ถึงปัญหาแล้ว พระองค์จะไมทรงนิ่งเฉย แต่กลับจะเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าไปช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นในทันที พระองค์.. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  จึงทรงเป็นที่รักของคนไทยทั่วโลก และแม้ว่าวันนี้พระองค์ไม่ได้อยู่กับเรา แต่ ..ความเป็นพระองค์ตลอดจนพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นของพระองค์นั้น ได้ถูกปลูกฝังอยู่กับเรา และรอบๆตัวของเราแล้ว.. เพราะถ้าหากว่าเราจะหยุด.. และสังเกตจากการทำความดี การพยายามกลับมามองตัวเอง มองคนใกล้ตัว หยิบยื่นความรัก ความอบอุ่น การให้ความช่วยเหลือ แบ่งปัน แม้ไม่ใช่พ่อ แม่พี่น้อง หรือลูกของเรา แต่ก็เป็นพ่อ แม่ พี่น้อง ลูกของคนอื่น จนบางช่วงแห่งเวลา เราก็ลืมค่าของเงินที่ทุกครั้งต้องใช้เพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งของกลับมา..  มาเป็นการให้แบบไม่ต้องใช้เงิน และไม่ได้หวังว่าคนรับจะให้อะไรตอบกลับมา..เราก็จะรู้ได้ทันทีว่า นี่แหละ..พ่อของเราที่ได้อยู่กับเราทุกคน..จึงทำให้เราต่างเต็มใจกระทำสิ่งดีๆต่อกันและกันนั่นเอง..และคอลัมน์ของเราสัปดาห์นี้ อยากให้คุณผู้อ่านมารู้จักกับชมรมหนึ่งใน L.A.  ที่จัดเป็นอีกหนึ่งของการทำความดี ที่ย้ำเตือนให้รู้ว่า พ่อยังอยู่กับเรา และชมรมที่เรากำลังจะแนะนำให้คุณผู้อ่านได้ทำความรู้จักกันไว้  นั่นก็คือ "ชมรมรักษ์ธรรม " ที่นับจากตั้งแต่ได้เริ่มก่อตั้งชมรมกันขึ้น ทางชมรมก็ได้จัดให้มีกิจกรรมดีๆ เพื่อส่งผ่านสิ่งดีๆ มาสู่สังคมไทย และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้จัดทำมาอย่างต่อเนื่องนับเข้าปีที่ 7 แล้ว นั่นก็คือ "การทำดีถวายพ่อหลวง" ค่ะ 

      ชมรมรักษ์ธรรม โดยมีคุณ คมคาย ชาญประกฤต เป็นประธาน ได้เริ่มกันก่อตั้งชมรมขึ้นจากการรวมตัวกันของคนกลุ่มเล็กๆใน L.A.ที่มีความเลื่อมใส และศรัทธาในพระพุทธศาสนา อยากจะให้มีการร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในช่วงเวลาหลังเลิกงานกันแล้ว ซึ่งก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างดึก คือประมาณห้าทุ่ม แต่ก็เป็นเวลาที่สะดวกที่สุด ที่เราจะสามารถร่วมกันดำเนินกิจกรรมนี้กันได้จึงกำหนดให้เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มของทุกๆคืนวันอาทิตย์ โดยเริ่มจากการรวมตัวกันสวดมนต์ ทำสมาธิภาวนากันตั้งแต่ปลายๆปี พ.ศ. 2551 และได้เริ่มมีการรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมตลอดมา และกิจกรรมหนึ่งที่จัดให้มีขึ้นทุกๆปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมาคือกิจกรรมในโครงการ " ทำดีถวายพ่อหลวง " เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๙   ซึ่งเราจะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นในช่วงปลายปีของทุกๆปี ในแต่ละปีก็จะจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป และในปีนี้ก็เป็นปีที่ 7 แล้วที่เราจะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเช่นเคย โดยจะจัดโครงการ "ช่วยกันก้าวคนละก้าว L.A. " ที่คุณตูน บอดีแสลม ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อหวังผลกลับมาสู่สังคมไทยทั่วประเทศ หรือก็คือการรับบริจาคเงินเพื่อช่วยกิจการด้านการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีสถานภาพเดียวกันกับเราคือ เพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย หรือหากมองผ่านพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้ว เราทุกคนหากแม้นย้อนชาติกลับไปได้แล้ว.. ชื่อว่าไม่ใช่ญาติกัน ไม่มี... ดังนั้นการได้ช่วยเหลือผู้อื่น.. ก็เหมือนกับการได้ช่วยเหลือตัวเอง ผู้ให้..จึงเป็น "ที่รัก" ของมหาชน..ไม่เก่าเลย 

       ชมรมรักษ์ธรรม จึงเป็นส่วนหนึ่งของการนำสิ่งดีๆ มาสานต่อๆ กันไปให้ถึงมือผู้ที่อยากใช้เวลาที่เหลืออยู่หายใจเพื่อคนอื่นๆ รอบข้าง ที่รอคอยความช่วยเหลือ ซึ่งทางขมรมมีความยินดี และอยากพาโครงการคุณตูน บอดี้แสลม ก้าวออกจากประเทศไทยมาที่ L.A. ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพาเราคนไทยที่นี่ ได้ก้าวต่อไป และแม้ว่าเงินที่ได้รับจากการบริจาค หากนำมาเทียบกับความต้องการอุปกรณ์อันทันสมัยอันครบครัน เพื่อให้เพียงพอสำหรับทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศแล้ว อาจยังไม่มากพอ แต่สิ่งหนึ่งที่เราต่างรับรู้กันอยู่ภายในใจนั่นคือ การใช้จิตสำนึกแสดงถึง สิ่งที่คนๆ หนึ่ง สามารถจุดประกายความดี ให้มองเห็นผ่านโลกออนไลน์ไปทั่วทุกมุมโลกว่า ความดีนั้นไม่ใช่สิ่งที่ต้องถูกเก็บรักษาไว้ภายในใจคนเดียว แต่เราสามารถบอกต่อ แสดงออกด้วยความกล้าหาญให้ต่างคน ต่างช่วยกันทำต่อกันและกันไว้ เพราะแม้คนทำอาจจะต้องจากโลกใบนี้ไปตามกาลเวลา แต่ความดีที่ทำไว้ดีแล้วนั้น จะยังอยู่กับผู้ที่ระลึกและปฏิบัติอยู่เสมอไป

       ท้ายคอลัมน์นี้ ทางเราขอขอบคุณชมรมรักษ์ธรรม ที่แม้อาจเป็นเพียงชมรมคนไทยในต่างบ้าน ต่างเมือง แต่จิตสำนึกในความกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์ และพระพุทธศาสนายังคงฝังรากลึกอยู่ใจจิตใจอันดีงาม จนได้รวมตัวกันก่อตั้งชมรมเพื่อกระตุ้นเตือนให้พวกเราได้โอกาสระลึกถึงการทำสิ่งดีงามต่อกันและกันไว้ด้วยนะคะ และหากคุณผู้อ่านท่านใด อยากใช้เวลาที่เหลือนี้หายใจเพื่อคนอืีนๆ รอบข้างบ้าง ก็ชวนกันไปร่วมโครงการ "ช่วยกันก้าวคนละก้าว L.A." ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคมนี้กันนะคะ เพราะรายได้ที่ได้รับจากการบริจาคในวันงานนั้น จะส่งมอบให้กับ "โครงการ ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ " และไม่หักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพื่อว่าในอนาคตอันใกล้จากนี้ ไม่ว่าชีิวิตของใครก็จะสามารถได้รับการเยียวยารักษาจากทุกๆ โรงพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกัน..  ไปกันนะคะ .. และเราจะช่วยกัน เหมือนกับที่ "พ่อ " ได้เคยช่วยเรา..ติดต่อสอบถามได้ท่ี่โทร.626-899-6763 หรือ 626-689-5200  แล้วพบกับเราที่นี่ กับสิ่งดีๆ สัปดาห์หน้าค่ะ.. 

 " ประธานชมรม รักษ์ธรรม คุณคมคาย ชาญประกฤต "


" ประธานชมรม รักษ์ธรรม คุณคมคาย ชาญประกฤต "