ด่วน! ร้านอาหารไทยในจอร์เจีย รับสมัคร พ่อครัว/แม่ครัว


และพนักงานเสิร์ฟ มีที่พักให้ฟรี มีเบรคกลางวัน โทร. 347-806-0963