ประกาศรับสมัครเลขานุการ FT $1,800-2,100


คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้ดี2.ใช้โปรแกรม (MS Word, Excel.,) Internet Search ได้3.เสียง และบุคลลิกภาพดี4.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี** ให้ฟรี 1 สัปดาห์ หลังจากทำงานครบ 12 เดิอน + Bonus ถ้าชนะคดีใหญ่,ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่ต้องทำงานกับเราอย่างน้อย 2 ปี Fax ประวัติการทำงานมาที่ 626-281-1999 หรือ สมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงานทนายความ อินโต จำพันธ์ 1909 W.Valley Blvd., Alhambra, CA 91803 ตั้งแต่ 9โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็น จันทร์-ศุกร์ (ทางสำนักงานฯ ยินดีพิจารณาใบสมัครผู้ที่เคยสมัครกับทางสำนักงานมาก่อน)