ร้าน Siam Rice Thai Sushi Miami, FL รับสมัคร พนักงานเสิร์ฟ


ผู้ช่วย พ่อครัว/แม่ครัว คนทำแอ๊ป ถ้าผัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีที่พักให้ โทร.954-918-0371 หรือ 305-758-0516