เปลี่ยนวีซ่านักเรียน เป็นกรีนการ์ด AEC USA


ผ่านโครงการ "กรีนการ์ด EB 3- ผ่านการจ้างงาน" ปรึกษาคุณกิตติภพ พลสา โทร. 843-561-4789