รงเรียนสอนการนวด a2zhealth สามารถเป็นพนักงานนวดภายใน 6 เดือน


-มีคอร์สให้เลือก 550ชม./1000ชม. -คอร์สได้รับการรับรองจาก B.P.P.E. และ C.A.M.T.C. -มีให้เลือกเรืยน กลางวัน/ตอนเย็น/เสาร์-อาทิตย์ -สามารถจ่ายค่าเรียนได้หลายรูปแบบ -มี 2 สาขาให้เลีอกเรียน ติดต่อ 1-888-303-3131 info@a2zhealth.com www.a2zhealth.net