สมัครใบเขียวล็อตเตอรี่ DV-2022 เริ่มพุธ 7 ต.ค. 2020 นี้!!


สมัครใบเขียวล็อตเตอรี่ DV-2022 เริ่มพุธ 7 ต.ค. 2020 นี้!!

U.S Department of State ได้ประกาศผ่านทางเว็ปไซค์  https://travel.state.gov/ ว่าจะมีการเปิดรับสมัครโควต้าใบเขียวล็อตเตอรี่ Diversity Immigration Visa Program (DV-2022) ซึ่งมีโควต้าทั้งสิ้น 55,000 โควต้าทั่วโลก โดยใช้ระบบสุ่มผ่านคอมพิวเตอร์ โดยคัดจากผู้สมัครจากประเทศที่มียอดผู้อพยพเข้าสหรัฐอเมริกาใน 5 ปีหลังสุด เป็นจำนวนน้อย เช่น ไทย ลาว และประเทศทางยุโรปหลายประเทศเป็นต้น (อ่านเอกสารเต็มได้ที่ https://bit.ly/2GliVEv)

 

ส่วนผู้สมัครจากประเทศดังนี้จะไม่สามารถทำการสมัครได้ Bangladesh, Brazil, Canada, China (including Hong Kong SAR), Colombia, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Jamaica, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, United Kingdom (except Northern Ireland) and its dependent territories, และ Vietnam 

 

จะมีการเปิดรับสมัครในปีนี้เริ่มตั้งแต่ วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2020 เวลา 9.00 น. เวลาแคลิฟอร์เนีย (ตรงกับเวลาไทย คืนวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2020 เวลา 23.00 น.) และปิดรับสมัครวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2020 เวลา 9.00 น. เวลาแคลิฟอร์เนีย (ตรงกับเวลาไทย คืนวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2020 เวลา 24.00 น. หรือเที่ยงคืนเข้าวันพุธ)  การรับสมัครจะทำได้ออนไลน์ที่เว็ปไซค์เดียวเท่านั้นคือ https://www.dvlottery.state.gov ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร การสมัครทำได้ครั้งเดียวต่อคน หากสมัครซ้ำจะเสียสิทธิ์ทันทีและไม่ควรสมัครในสัปดาห์สุดท้าย เนื่องจากมีปริมาณคนสมัครจำนวนมาก

 

ระยะเวลาที่สามารถตรวจสอบรายชื่อหลังสมัครเสร็จ

 

หลังจากสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้รับหมายเลขยืนยันการสมัครพร้อมชื่อของผู้สมัคร ให้พิมพ์หรือถ่ายรูปเก็บไว้รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง  โดยจะมีการเปิดให้ตรวจสอบผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2021 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2022 โดยใช้หมายเลขยืนยันการสมัครกรอกเพื่อตรวจสอบพร้อมกับนามสกุล หากเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ หลังการตรวจสอบจะถูกพาไปอีกหน้าหนึ่งเพื่อทำการยืนยันและรับข้อมูลในการดำเนินการต่อไป แต่หากไม่ได้ถูกรับเลือกระบบจะแจ้งในหน้าตรวจผลดังกล่าวทันที

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 

1. ต้องเกิดหรือถือสัญชาติในประเทศที่อยู่ในข่ายที่สามารถลงสมัครได้ หากคู่สมรสอยู่ในประเทศกลุ่มดังกล่าวเดียวกันสามารถใส่ชื่อคู่สมรสในสมัครใบเดียวกันพวกกันได้.  

2. ต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ถ้าหากจบการศึกษาต่ำกว่าม.6 จะต้องมีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีใน 5 ปีหลังสุด ใช้คุณสมบัติการศึกษาหรือประสบการณ์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 

ข้อมูลที่ใช้ในการกรอกใบสมัครมีดังนี้ 

1. ชื่อนามสกุลที่ตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

2. เพศ  

3. วัน เดือน ปีเกิด 

4. เมืองที่เกิด

4. จังหวัดหรือเมืองที่เกิด 

5. ประเทศที่เกิด 

6. ประเทศที่สามารถลงสมัครได้​ (จะเป็นข้อมูลเดียวกับประเทศที่เกิด ตามข้อ 5)

7. หมายเลขหนังสือเดินทาง , ประเทศที่ออก , วันหมดอายุ

8. รูปถ่ายล่าสุดใน 6 เดือน (ห้ามใช้รูปที่สมัครจากครั้งเก่า) รวมถึงรูปถ่ายของคู่สมรสและบุตร หากมีและต้องการสมัครพ่วงกัน (แต่ไม่รวมคู่สมรสหรือบุตรที่มีใบเขียวหรือซิติเซ่นแล้ว) 

9. ประเทศที่อาศัยอยู่ล่าสุด

10. เบอร์โทรศัพท์ (ไม่บังคับกรอก)

11. อีเมลที่สามารถใช้งานได้ จะได้รับการแจ้ง หากได้รับเลือก

12. ระดับการศึกษา

13. สถานะการสมรส

14.  จำนวนบุตร (ถ้ามีคู่สมรส (จดทะเบียน) หรือบุตร (อายุต่ำกว่า 21 และยังไม่แต่งงาน) ที่ต้องการใส่เพื่อให้ได้สิทธิ์พร้อมกับผู้สมัครหลัก ได้พร้อมกันทั้งครอบครัวต้องกรอกต่อดังนี้) ข้อมูลคู่สมรส (ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ เมืองที่เกิด ประเทศที่เกิด รูปถ่ายของคู่สรส ชื่อนามสกุลของบุตร วันเดือนปีเกิดของบุตร เพศของบุตร เมืองที่เกิดของบุตร ประเทศที่เกิดของบุตร รูปถ่ายของบุตร) หมายเหตุ* สามารถเลือกใส่ข้อมูลบุตรหรือคู่สมรส อย่างใดอย่างนึงได้ หรือจะเลือกไม่ใส่เลยก็ได้ ไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลหรือเพิ่มข้อมูลหากได้รับเลือกเป็นผู้ได้รับวีซ่าใบเขียวล็อตเตอรี่นี้ ต้องทำเรื่องตามให้เดินทางมาภายหลัง ซึ่งอาจใช้เวลาเร็วหรือนานตามสถานะของผู้สมัครแต่ละคน  

 

(คลิปวีดีโอที่ทำขึ้นเมื่อสองปีที่แล้ว มีเนื้อหาบางส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง)

 

การเตรียมรูปถ่ายและขั้นตอนการถ่ายรูป

 

การถ่ายรูป มีสองทางเลือก


วิธี A ถ่ายรูปที่ร้านขนาด 2x2นิ้ว หรือ 51 x 51 mm (แจ้งทางร้านว่าถ่ายรูปใบเขียวล็อตเตอรี่หรือทำวีซ่าอเมริกา) จากนั้นนำรูปถ่ายมาสแกนที่คอมพิวเตอร์ (กำหนดการสแกนให้มีความชัด 300dpi หรือ 600x600 pixels , ไฟล์ Jpeg และ 24 bit)

 

วิธี B ถ่ายรูปเองจากโทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายรูปที่มีความชัดปานกลางถึงสูง โดยฉากหลังจะต้องเป็นพื้นสีขาวเรียบดีที่สุด (ถ้าไม่มีใช้สีอ่อน สีสว่าง) โดยสามารถซื้อบอร์ดสีขาวตามร้านเครื่องเขียนหรือผ้าขาวตึงมาใช้ได้ (ในกรณีที่ถ่ายให้เด็กให้จับ 1.เด็กนอนลงที่ฉาก เปิดตาและไม่มีเงาของผู้ถ่ายด้านบน 2. จับเด็กนั่งที่นั่งในรถ (car seat) โดยใช้ผ้าสีขาวคลุมที่นั่งในรถ

ดูตัวอย่างรูปที่ถูกต้อง http://bit.ly/2neHYzM

 

#เงื่อนไข
รูปชัดไม่เบลอ ,​รูปสี , หน้าตรง , ตำแหน่งคนถ่ายอยู่ตรงกลาง , ห้ามใส่แว่นหรือหมวก, ห้ามใส่เครื่องแบบ , ห้ามใส่หูฟัง , ให้ถ่ายใหม่อย่าใช้รูปเก่าที่เกิน 6 เดือน , มีแสงเพียงพอไม่มืด ,  ไม่มีเงา , มองกล้อง , เปิดตา , รูปไม่เบลอ , ข้อแนะนำใช้กล้องมีคุณภาพสูง กล้องมือถือรุ่นใหม่ได้

 

#วิธีใช้เครื่องมือผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อให้รูปตรงขนาดมาตรฐาน

1. เข้าเว็ปไซค์ https://bit.ly/33foPje (โดยใช้ Internet Explorer หรือ Firefox , ใช้วิธีก๊อปปี้ลิงค์ไปที่ Browser)
หาปุ่ม Photo Tool เพื่อทำการ Crop รูปให้ตรงมาตรฐาน


2. กด Choose Photo เพื่อเลือกรูปที่ วิธี A หรือวิธี B ที่สแกนมาหรือถ่ายเองมา จากนั้นใช้เครื่องมือในการเคลื่อนรูป ขยายรูป ซูมเข้าออก ให้ใบหน้าอยู่ในวงสีเขียววงนอก

 

3. เมื่อได้ขนาดที่ถูกต้องและตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว กด Crop Photo จากนั้นรูปก็จะเลือกตามตำแหน่งที่ท่านกำหนด (ขนาดจะออกมาเป็น 600x600 ตามเงื่อนไข

4. กด Save Photo เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ตอนสมัครและกรอกฟอร์ม ตรวจสอบรูปถ่ายที่ถ่ายและใช้เครื่องมือในการ Crop ว่าถูกต้องก่อนใช้กรอกสมัครออนไลน์

 

#ตรวจสอบรูปที่ออกมาจะต้องเป็น

1) รูปไฟล์ Jpeg 2) ขนาด 600 x 600 pixels 3) ไฟล์ต้องเป็น 24 bit
โดยทั้งสามข้อสามารถตรวจสอบได้ที่ การคลิ๊กขวาที่ รูป/ กด Properties/ กด Details/ Dimensions ต้องเป็น 600x600 ,Bit Depth ต้องเป็น 24 , Item Type ต้องเป็น Jpeg Image
4) หลังเปิดรับสมัครวันที่ 7 ตุลาคม 2020 แล้ว ก่อนเข้ากรอกใบสมัคร จะมีเครื่องมือให้ตรวจขนาดของรูปอีกครั้งในใบสม้คร

 

ติดต่อสอบถามหากมีคำถามหรือข้อสงสัยกับทางสยามทาวน์ฯ โดยทางสยามทาวน์ให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ให้ติดต่อตามลำดับนี้ก่อน

1. ดูคลิปวีดีโอที่จัดทำโดยสยามทาวน์ยูเอสเมื่อปี 2017 ซึ่งเป็นระเบียบที่ใช้เหมือนเดิม ยกเว้นการเพิ่มข้อมูลพาสปอร์ต ลิงค์ https://bit.ly/34cQz7p

2. ทาง Facebook : @siamtownus www.facebook.com/siamtownus กดไลค์กดแชร์ แล้วส่งข้อความ Inbox มาสอบถามจะได้รับคำตอบเร็วกว่าทางไลน์

3. ไลน์ไอดี @siamtownus หรือกดลิงค์ https://line.me/R/ti/p/%40siamtownus

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานสยามทาวน์ยูเอส

หากต้องการแชร์ข้อมูลต่อ ให้แนบลิงค์ต้นฉบับข่าวนี้ไว้ และขอให้ทุกท่านโชคดี...  

.
.