ออเรนจ์ฯ เตรียมเปิดเศรษฐกิจอีกรอบ


ออเรนจ์ฯ เตรียมเปิดเศรษฐกิจอีกรอบ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในออเรนจ์ เคาน์ตี้ ดีขึ้นเรื่อยๆ จนฝ่ายบริหารของเคาน์ตี้ ออกมาให้ความมั่นใจกับประชาชนว่า จะสามารถเปิดระบบเศรษฐกิจให้กว้างขึ้นได้ในเร็วๆ นี้

โดยแอลเอไทมส์ รายงานข่าวนี้เมื่อวันที่ 22 กันยายน โดยบอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ขณะนี้ ออเรนจ์ เคาน์ตี้ ถูกลดระดับความรุนแรงของโควิด-19 ลงมาอยู่ในระดับสอง (tier 2) แล้ว และเชื่อว่าจะหลุดไปอยู่ในระดับ 3 ได้ในเร็วๆ นี้

 

โดยรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้แบ่งอัตราความรุนแรงของโควิด-19 ในแต่ละเคาน์ตี้ออกเป็นสี่ระดับ ซึ่งแอลเอ เคาน์ตี้ และเคาน์ตี้ส่วนใหญ่ยังคงมีอยู่ในระดับ 1 คือยังคงมีอัตราการแพร่ระบาดของค่อนข้างสูง 

 

ณ วันที่ 22 กันยายน สัดส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในออเรนจ์ เคาน์ตี้ อยู่ที่ 3.1 เปอร์เซ็นต์ และจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันอยู่ที่ 3.6 ต่อประชากร 100,000 คน ซึ่งการที่ ออเรนจ์เคาน์ตี้ จะหลุดไปอยู่ในระดับ 3 ได้นั้น จะต้องลดอัตราการแพร่กระจายของโควิด-19 ให้อยู่ในสัดส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันไม่เกิน 1 - 3.9 คนต่อประชากร 100,000 คน และสัดส่วนของผลการตรวจเป็นบวก (มีเชื้อ) จะต้องอยู่ระหว่าง 2 - 4.9 เปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องกันสองสัปดาห์

 

จนถึงขณะนี้ ออเรนจ์ เคาน์ตี้ มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมทั้งสิ้น 52,382 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1,150 คน.

.
.

.
.