อยากบินกลับไทย เที่ยวบินพิเศษเดือนต.ค. 2020 คลอดแล้ว


อยากบินกลับไทย เที่ยวบินพิเศษเดือนต.ค. 2020 คลอดแล้ว

*ประชาสัมพันธ์* Repatriation Flight เดือน ต.ค. 2563

 

ตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยภายในปีนี้ลงทะเบียนผ่าน www.thaiembdc.org/emergencyreg และเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการอำนวยความสะดวกคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563 มีผู้แสดงความประสงค์ขอกลับไทยภายในวันที่ 31 ต.ค. 2563 ประมาณ 4,785 คน (รวมผู้ที่ไม่ระบุช่วงที่มีแผนเดินทางด้วย) นั้น

 

ขอเรียนว่า บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ ได้รับอนุมัติโควตาส่งคนไทยกลับจากสหรัฐฯ เพิ่มเติมในเดือน ต.ค. 2563 เพิ่มอีก 16 เที่ยวบินสำหรับคนไทยจำนวน 1,200 คน โดยมีกำหนดเดินทางถึงไทย ดังนี้


- 3 ต.ค. 2563 Korean Air 50 คน
- 8 ต.ค. 2563 Asiana Airlines 50 คน และ Cathay Pacific 50 คน
- 10 ต.ค. 2563 Korean Air 100 คน
- 15 ต.ค. 2563 Asiana Airlines 50 คน และ Cathay Pacific 50 คน
- 17 ต.ค. 2563 Korean Air 50 คน
- 22 ต.ค. 2563 Cathay Pacific 100 คน และ Asiana Airlines 100 คน
- 23 ต.ค. 2563 Eva Air 100 คน และ Qatar Airways 100 คน
- 29 ต.ค. 2563 Asiana Airlines 50 คน และ Korean Air 50 คน
- 30 ต.ค. 2563 Eva Air 100 คน และ Qatar Airways 100 คน
- 31 ต.ค. 2563 Korean Air 100 คน

 

สามารถดูตารางเดือนกันยายน 2563 ได้ที่นี่ https://thaiembdc.org/th/2020/08/22/repatflightscontinue/

โดยที่ขอความร่วมมือท่านอ่านรายละเอียดการเดินทางและขั้นตอนการปฏิบัติโดยละเอียด ดังนี้

- หากยังไม่เคยลงทะเบียนกลับไทย/รับข่าวสารภาวะฉุกเฉิน สามารถลงทะเบียนได้ที่

www.thaiembdc.org/emergencyreg

- หากเคยลงทะเบียนแล้ว ให้ศึกษารายละเอียดเที่ยวบินและเงื่อนไขที่ www.thaiembdc.org/repatflights โดยติดต่อซื้อ/เปลี่ยนบัตรโดยสารตามช่องทางและเงื่อนไขที่ระบุไว้เท่านั้น หากท่านติดต่อสายการบินผ่านช่องทางอื่น ท่านจะไม่ถูกนับอยู่ในโควตาคนไทยกลับประเทศ และสายการบินอาจยกเลิกบัตรโดยสารของท่านในภายหลัง

 

- เมื่อท่านได้บัตรโดยสารเครื่องบินแล้ว ให้ท่านยื่นขอใบรับรองการเดินทาง โดยกรอกข้อมูลของท่านที่ www.thaiembdc.org/intenttoreturnform พร้อมอัพโหลดหนังสือเดินทางไทย และบัตรโดยสารเครื่องบิน นอกจากนี้ ผู้ที่เลือกกักตัวในสถานที่ควบคุมโรคของรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ) จะต้องอัพโหลดใบยินยอมการกักตัวตามแบบฟอร์มของสถานที่กักตัว ASQ ที่ติดต่อไว้ด้วย ทั้งนี้ เมื่อท่านได้รับใบรับรองการเดินทางและใบยินยอมกักตัวที่มีลายมือชื่อของท่านทางอีเมลประมาณ 2-3 วันก่อนวันเดินทาง ท่านจะต้องพิมพ์และถือติดตัวในวันเดินทางสำหรับการ check-in ขึ้นเครื่องบินที่สหรัฐฯ และการตรวจคนเข้าเมือง

- จัดหาใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางออกจากสหรัฐฯ (ไม่เกิน 3 วัน) โดยศึกษาสถานที่ตรวจและตัวอย่างได้ที่ www.thaiembdc.org/infoforthaisflyinghome และจะต้องถือติดตัวไปในวันเดินทางด้วย

- ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม ต.8 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/03/T8_form.pdf หรือลงทะเบียนผ่านระบบ phone application ของท่าอากาศยานไทย https://aot-app.kdlab.ai/ 

**หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์เดินทาง ท่านไม่ต้องดำเนินการใด ๆ


ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่ ดังนี้


* สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน www.thaiembdc.org / consular@thaiembdc.org /
Hotline (202) 999 7690 (202) 431 0882 (202) 431 7766
* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส www.thaiconsulatela.org / consular@thaiconsulatela.org /
Hotline (323) 580 4222 (323) 552 3227 (747) 334 4558 (818) 292 7591
* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก www.thaiconsulatechicago.org / info@thaiconsulatechicago.org /
Hotline (773) 294 5933
* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก www.thaicgny.com / info@thaicgny.com / Hotline (646) 842 0864

ข้อมูลจากเฟสบุ๊ก Royal Thai Embassy, Washington D.C.

.
.