ไทยซีดีซี ยังมอบเงินสดช่วยคนไทยไม่มีใบ ในช่วงวิกฤตโควิด-19


ไทยซีดีซี ยังมอบเงินสดช่วยคนไทยไม่มีใบ ในช่วงวิกฤตโควิด-19

ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai Community Development Center - Thai CDC) ได้รับเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับโครงการเงินช่วยเหลือ COVID Cash Aid รวมมูลค่า $735,000 

 

Thai CDC ได้รับเงินทุนอีก $200,000 เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเงินสดเพิ่มเติมให้กับสมาชิกในชุมชนของเราที่ไม่มีสถานะเข้าเมือง ซึ่งทำให้มีเงินทุนสำหรับการช่วยเหลือเงินสดทั้งหมดที่เราได้รับมาเป็นจำนวน $735,000 (สำหรับทั้งที่มีสถานะเข้าเมือง และไม่มีสถานะเข้าเมือง)!

 

เราได้มอบเงินช่วยเหลือไปแล้วกว่า $185,000 (จากแหล่งทุนต่างๆ) เป็นเงินสดช่วยเหลือให้กับ 188 ครัวเรือน (ทั้งที่มีสถานะเข้าเมือง และไม่มีสถานะเข้าเมือง)

 

และผู้สมัครขอความช่วยเหลือของเรายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มีผู้สมัครมากกว่า 500 คน

 

โปรดแนะนำคนที่คุณรู้จักที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นเงินสดให้กับเจ้าหน้าที่ของโครงการ Thai CDC CARES คือ คุณMaggie และ คุณ Ada 

 

เราได้แนบใบปลิวอีกครั้งที่หมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ของเรา (Two pages of the flyer are attached)

.
.

.
.