ไทยซีดีซีมอบเงินกว่าแสนแปด ช่วยคนไทยเดือดร้อนจากโควิด


ไทยซีดีซีมอบเงินกว่าแสนแปด ช่วยคนไทยเดือดร้อนจากโควิด

แอลเอ (สยามทาวน์ยูเอส) : ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย มอบเงินสดช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากโควิด-19 ไปแล้วกว่า 185,000 ดอลลาร์

 

ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย หรือ Thai CDC ได้ทำงานอย่างเต็มกำลังในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับครอบครัวคนไทยในลอส แอนเจลิส ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19 โดยล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2020  ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือ กว่า 76,000 ดอลลาร์ให้กับครอบครัวคนไทย 72 ครอบครัว และมอบอาหารอีก 149 ชุด รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคอีก 135 รายการ ให้กับครอบครัวที่พำนักอยู่ที่อพาร์ทเมนท์ผู้สูงอายุ ปาล์ม วิลเลจ ในเมืองซันแวลเล่ย์ และตึกฮาลิเฟ็กซ์ ถนนยักก้า 

 

จนถึงปัจจุบัน ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากโควิด-19 ไปแล้วกว่า 185,000 ดอลลาร์ มีครอบครัวที่ได้รับความช่วยเหลือรวมกัน 188 ครอบครัว และได้มอบอาหารไปแล้วมากกว่า 660 ชุด

 

ในวันดังกล่าว ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย ยังได้ทำการรณรงค์ให้คนไทยมีส่วนร่วมในการกรอกข้อมูลสำรวจสำมะโนประชาชน หรือ US Census 2020 ด้วย

 

ทั้งนี้ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากโควิด-19 เป็นเงินสดของศูนย์ส่งเสริมชาวไทย จะให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีถิ่นพำนักในลอส แอนเจลิส โดยไม่คำนึงถึงสถานภาพการเข้าเมือง แต่จะต้องสูญเสียงาน หรือมีรายได้ลดลงอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 

 

ผู้ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือจะต้องเตรียมเอกสาร เช่นหลักฐานแสดงตัว, หลักฐานรายได้, หลักฐานการตกงานหรือสูญเสียรายได้ (หลังจากวันที่ 13 มีนาคม) โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากศูนย์ส่งเสริมชาวไทย ที่หมายเลข 323-457-0802 หรือ 323-484-8863 หรืออีเมล์ thaicdc.org

.
.

.
.