อเมซอน’แบน’เมล็ดพันธุ์ จากทั่วโลกเข้ามาอเมริกา


อเมซอน’แบน’เมล็ดพันธุ์ จากทั่วโลกเข้ามาอเมริกา

แอลเอ (สยามทาวน์ยูเอส) : อเมซอน "แบน" เมล็ดพันธุ์พืชจากต่างประเทศ หลังพบว่ามีเมล็ดพันธุ์ปริศนาจากประเทศจีน ถูกส่งไปยังผู้รับทั่วประเทศ จำนวนหลายพันรายในช่วงที่ผ่านมา

 

รายงานข่าวเมื่อวันที่ 7 กันยายน ระบุว่า อเมซอน (amazon.com) ผู้จัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของโลก ได้ทำการปรับปรุงกฎระเบียบการซื้อขายสินค้าเมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา โดยระเบียบใหม่ระบุว่า ห้ามไม่ให้มีการซื้อขายเมล็ดพันธ์ุพืช (seeds) ที่นำเข้าจากต่างประเทศ หรือโดยผู้ขายที่ไม่อยู่ในอเมริกา

 

ข่าวบอกว่าระเบียบใหม่ดังกล่าวนี้ เป็นการเพิ่มเติมจากเดิมที่ห้ามเพียงการซื้อขายพืชหรือผลิตภัณฑ์จากพืช (plants and plant products) เท่านั้น

 

“นับจากนี้ต่อไป เราจะอนุญาตให้มีการซื้อขายเมล็ดพันธุ์พืชโดยผู้ขายที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น” อเมซอน ระบุ และว่า ผู้ขายที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของอเมซอน อาจถูกยกเลิกบัญชี, ถูกระงับบัญชีชั่วคราว (suspended), ถูกยึดเงิน หรืออาจถูก “แบน” จากเว็บไซต์ถาวร

 

ข่าวบอกว่าระเบียบใหม่ของอเมซอนดังกล่าว ถูกประกาศหลังจากที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้ออกประกาศเตือนประชาชนใน 50 รัฐตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ในเรื่อง “เมล็ดพันธุ์พืชลึกลับ” ที่ถูกส่งมายังผู้รับในประเทศอเมริกาเป็นจำนวนมาก โดยเมล็ดพันธุ์ซึ่งบรรจุในซองเล็กๆ นี้ ประทับว่าถูกส่งมาจากประเทศจีน แต่ไม่ได้ระบุชื่อผู้ส่งแต่อย่างใด

 

ซองบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชบางซอง มีป้ายบอกว่าเป็นเครื่องประดับ (Jewelry) หรือลูกปัด ทั้งที่เป็นซองพลาสติกใส มองเห็นเมล็ดพันธุ์ภายในชัดเจน

 

แม้จะยังไม่ทราบแน่ชัดว่า ใครเป็นผู้จัดส่งเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเข้ามาในอเมริกา หรือส่งเข้ามาด้วยเหตุผลใด แต่กระทรวงเกษตรฯ เชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลโกงในธุรกิจ อี-คอมเมิร์ซ ที่เรียกกันว่า brushing scam หรือการสร้างคำสั่งซื้อปลอมขึ้นมา จากนั้นแอบอ้างชื่อลูกค้าทำการโพสต์บทวิจารณ์สินค้า (customer reviews) ในแง่บวก เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าของตัวเอง

 

โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้เตือนประชาชนที่ได้รับเมล็ดพันธุ์พืชดังกล่าวว่าอย่านำไปเพาะโดยเด็ดขาด เพราะอาจเป็นพืชพันธุ์รุกราน (invasive species) ที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศได้

 

นอกจากมีการประกาศเตือนประชาชนใน 50 รัฐแล้ว กระทรวงเกษตรฯ ยังมีการติดต่อกับธุรกิจซื้อขายสินค้าออนไลน์ทุกแห่ง ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ อย่างเข้มงวดด้วย

 

ข่าวบอกด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ นอกจากกระทรวงเกษตรฯ จะให้ความสนใจแล้ว ยังมีหน่วยงานของรัฐบาลกลางอีกหลายหน่วยงานยื่นมือเข้ามาสอบสวนด้วย เช่น สำนักงานศุลากรและป้องกันชายแดน ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (โฮมแลนด์ ซีเคียวริตี้), เอฟบีไอ, สำนักงานไปรษณีย์สหรัฐฯ รวมถึงสำนักงานเกษตรของแต่ละรัฐด้วย

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่าน กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ แถลงว่าได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลจีน เพื่อสอบสวนเบื้องหลังการส่งเมล็ดพันธุ์พืชจำนวนมากเข้ามาในอเมริกา และวิธีการหยุดยั้งพฤติกรรมเช่นนี้ในอนาคต โดยคำแถลงดังกล่าวบอกด้วยว่า ทางกระทรวงสามารถเรียกเก็บเมล็ดพันธุ์จากผู้รับทั้ง 50 รัฐได้ถึง 8,507 ซอง และได้ทำลายซองเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นไปแล้ว 2,410 ซอง และจากการนำมาศึกษาพบว่าเมล็ดพันธุ์ที่ถูกเข้ามาในอเมริกานี้ ประกอบไปด้วยพืชพันธ์ุชนิดต่างๆ มากกว่า 321 ชนิด.

.
.

.
.