เที่ยวบินพิเศษเดือนกันยายน 2020 ทั้งเดือน ออกแล้ว!!


เที่ยวบินพิเศษเดือนกันยายน 2020 ทั้งเดือน ออกแล้ว!!

ประชาสัมพันธ์ Repatriation Flight เดือน ก.ย. 2563 (ข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน)

 

หมายเหตุ : การเดินทางกลับทุกกรณีจะต้องผ่านการลงทะเบียนกันทางสถานเอกอัครราชทูตฯหรือสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ ก่อน 

 


ขอเรียนว่า บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ ได้รับอนุมัติโควตาส่งคนไทยกลับจากสหรัฐฯ เพิ่มเติมในเดือน ก.ย. 2563 เพิ่มอีก 17 เที่ยวบินสำหรับคนไทยจำนวน 2,150 คน โดยมีกำหนดเดินทางถึงไทย ดังนี้

 

- 3 ก.ย. 2563 Cathay Pacific 100 คน / Korean Air 50 คน
- 5 ก.ย. 2563 Qatar Airways 100 คน / Korean Air 100 คน
- 10 ก.ย. 2563 Cathay Pacific 100 คน / Korean Air 50 คน
- 15 ก.ย. 2563 Eva Air 200 คน
- 17 ก.ย. 2563 Asiana Airlines 200 คน
- 19 ก.ย. 2563 Korean Air 200 คน / Japan Airlines 100 คน
- 22 ก.ย. 2563 Eva Air 200 คน
- 24 ก.ย. 2563 Asiana Airlines 200 คน / Cathay Pacific 100 คน
- 26 ก.ย. 2563 Qatar Airways 200 คน
- 29 ก.ย. 2563 Qatar Airways 200 คน
- 30 ก.ย. 2563 Korean Air 50 คน

 

และจะทยอยประกาศเที่ยวบินที่ได้รับอนุมัติ / ที่นั่งเพิ่มเติมสำหรับเดือน ก.ย. 2563 เป็นระยะ ๆ ที่ www.thaiembdc.org/repatflights


โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติจากเที่ยวบินรอบที่ผ่านมา ขอความร่วมมือท่านอ่านรายละเอียดการเดินทางและขั้นตอนการปฏิบัติใหม่โดยละเอียด ดังนี้


- หากยังไม่เคยลงทะเบียนกลับไทย/รับข่าวสารภาวะฉุกเฉิน สามารถลงทะเบียนได้ที่ thaiembdc.org/emergencyreg


- หากเคยลงทะเบียนแล้ว ให้ศึกษารายละเอียดเที่ยวบินและเงื่อนไขที่ thaiembdc.org/repatflights โดยติดต่อซื้อ/เปลี่ยนบัตรโดยสารตามช่องทางและเงื่อนไขที่ระบุไว้เท่านั้น หากท่านติดต่อสายการบินผ่านช่องทางอื่น ท่านจะไม่ถูกนับอยู่ในโควตาคนไทยกลับประเทศ และสายการบินอาจยกเลิกบัตรโดยสารของท่านในภายหลัง


- เมื่อท่านได้บัตรโดยสารเครื่องบินแล้วให้ท่านยื่นขอใบรับรองการเดินทาง โดยการกรอกข้อมูลของท่านและแจ้งยินยอมการกักตัวได้ที่ลิ้งค์ https://www.cognitoforms.com/Ro…/IntentToReturnFormSeptember พร้อมอัพโหลดไฟล์หนังสือเดินทางไทย และตั๋วเครื่องบิน โดยผู้ประสงค์จะเลือกกักตัวในสถานที่ควบคุมโรคของรัฐทางเลือก (Alternative State
Quarantine: ASQ) ต้องอัพโหลดหลักฐานการสำรองที่พัก ASQ ด้วย
ทั้งนี้ เมื่อท่านได้รับใบรับรองการเดินทางและใบยินยอมกักตัวที่มีลายมือชื่อของท่านทางอีเมลประมาณ 2-3 วันก่อนวันเดินทาง ท่านจะต้องพิมพ์และถือติดตัวในวันเดินทางสำหรับการ check-in ขึ้นเครื่องบินที่สหรัฐฯ และการตรวจคนเข้าเมือง

 

- จัดหาใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางออกจากสหรัฐฯ (ไม่เกิน 3 วัน) โดยศึกษาสถานที่ตรวจและตัวอย่างได้ที่ thaiembdc.org/fittofly และจะต้องถือติดตัวไปในวันเดินทางด้วย


- ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม ต.8 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/03/T8.pdf หรือลงทะเบียนผ่านระบบ phone application ของท่าอากาศยานไทย https://aot-app.kdlab.ai/


**หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์เดินทาง ท่านไม่ต้องดำเนินการใด ๆ
 
.
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่ ดังนี้

* สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน www.thaiembdc.org / consular@thaiembdc.org / Hotline (202) 999 7690 (202) 431 0882 (202) 431 7766

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส www.thaiconsulatela.org / consular@thaiconsulatela.org / Hotline (323) 580 4222 (323) 552 3227 (747) 334 4558 (818) 292 7591

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก www.thaiconsulatechicago.org / info@thaiconsulatechicago.org / Hotline (773) 294 5933

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก www.thaicgny.com / info@thaicgny.com / Hotline (646) 842 0864

.
.