ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยมอบเงินช่วยเหลือชุมชนไทยช่วงโควิด-19 ครั้งที่ 3


ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยมอบเงินช่วยเหลือชุมชนไทยช่วงโควิด-19 ครั้งที่ 3

ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai CDC) เพิ่งได้รับทุนอีกครั้งในจำนวน $300,000 เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ครอบครัวที่ประสบกับความยากลำบากทางเศรษฐกิจเนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้Thai CDC มีเงินทุนทั้งหมดกว่า $535,000 เพื่อช่วยเหลือเงินสด

 

Thai CDC ได้ระดมทุนมากกว่า 1.06 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 เพื่อให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19 และช่วยเหลือด้านเงินสดแก่สมาชิกผู้อ่อนแอในชุมชนของเรา

 

Thai CDC ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2020 เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ครัวเรือนไทยโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีสถานะเข้าเมืองซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางมากที่สุดเนื่องจากพวกเขาไม่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการใดๆ และไม่มีระบบสวัสดิการที่พวกเขาสามารถพึ่งพาได้ ในวันนั้น Thai CDCได้ให้เงินช่วยเหลือ 54 ครัวเรือน จนถึงปัจจุบันThai CDC ได้ทำการให้เงินช่วยเหลือกว่า $107,611 ให้กับ 115 ครัวเรือนแล้ว แต่การสมัครเพื่อขอความช่วยเหลือด้านเงินสดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้องการอย่างมาก ขณะนี้เรามีผู้สมัครมากกว่า 500 รายสำหรับการช่วยเหลือด้านเงินสด

 

เงินทุน $535,000 ที่จะได้รับการจ่ายเงินจะถูกใช้กลับคืนเข้าสู่ชุมชนเมื่อผู้คนใช้จ่ายเงินของพวกเขาดังนั้นจึงเป็นการลงทุนไม่เพียงแต่กับคน แต่กับทั้งชุมชนรวมถึงการช่วยเหลือผู้คนและเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วย

ภาพการมอบเงินช่วยเหลือครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2020 ที่ผ่านมา
ภาพการมอบเงินช่วยเหลือครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2020 ที่ผ่านมา

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.