ปรับค่าสมัครซิติเซ่นครั้งใหญ่ จาก $640 เป็น $1,170 มีผลต้นตุลาคมนี้


ปรับค่าสมัครซิติเซ่นครั้งใหญ่ จาก $640 เป็น $1,170 มีผลต้นตุลาคมนี้

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2020 ที่ผ่านมากระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ หรือ Department of Homeland Security (DHS)  ได้ประกาศปรับและลดค่าธรรมเนียมในการยื่นเรื่องด้านอิมมิเกรชั่นในหลายๆ กรณีการยื่นเรื่อง ซึ่งเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการทางเว็ปไซค์ https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-adjusts-fees-to-help-meet-operational-needs โดยการยื่นสมัครแบบฟอร์มที่มีการพูดถึงมากที่สุดคือการสมัครเป็นพลเมืองอเมริกัน ซึ่งมีการปรับค่าธรรมเนียมขึ้นถึง 81 เปอร์เซนต์ จากเดิม $640 เป็น $1,162 

 

โดยเอกสารในการยื่นที่มีการปรับค่าธรรมเนียมทั้งลดและเพิ่ม ที่เป็นเอกสารบางส่วนที่มีการใช้กันบ่อยมีดังนี้ 

 

N-400 Application for Naturalization

(เอกสารยื่นขอเปลี่ยนสัญชาติเป็นพลเมืองอเมริกัน)
ค่าธรรมเนียมจาก $640 ปรับเป็น $1,160 (เพิ่มขึ้น $520 หากยื่นผ่านออนไลน์  $1,170 ยื่นเอกสารผ่านกระดาษ)

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมยังไม่รวมค่าพิมพ์ลายนิ้วมือ ที่จากเดิม $640 + $85 เท่ากับ $725

 

I-485 Application to Register Permanent Residence

(เอกสารยื่นขอรับใบเขียว ในกรณีที่มีโควต้ารองรับแล้ว)
ค่าธรรมเนียมจาก $1,140  ปรับเป็น  $1,130  (ลดลง $10) 

 

I-130 Petition for Alien Relative

(เอกสารยื่นเรื่องขอใบเขียวจากสมาชิกในครอบครัว)
ค่าธรรมเนียมจาก $535 ปรับเป็น $550 (เพิ่มขึ้น $15) - Online Filing ยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์
ค่าธรรมเนียม $535 ปรับเป็น $560 (เพิ่มขึ้น $25) - Paper Filing ยื่นเอกสารผ่านกระดาษ

 

I-765 Application for Employment Authorization

(เอกสารยื่นขอใบทำงานหรือ Work Permit)
ค่าธรรมเนียมจาก $410 ปรับเป็น $550 (เพิ่มขึ้น $140)

 

I-131 Application for Travel Document 

(เอกสารขอเดินทางออกนอกอเมริกา ขณะรอเรื่อง)
ค่าธรรมเนียมจาก $575 ปรับเป็น $590 (เพิ่มขึ้น $15) 

 

I-129F Petition for Alien Fiancé(e) 

(เอกสารยื่นเรื่องให้คู่หมั้น)
ค่าธรรมเนียมจาก $535 ปรับเป็น $510 (ลดลง $25) 

 

I-751 Petition to Remove Conditions on Residence 

(เอกสารขอถอนใบเขียว)
ค่าธรรมเนียมจาก  $595 ปรับเป็น $760 (เพิ่มขึ้น $165) 

 

I-90 Application to Replace Permanent Resident Card 

(เอกสารขอใบเขียวใบใหม่)
ค่าธรรมเนียมจาก  $455 ปรับเป็น $405 (ลดลง $50) Online Filing ยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ 

ค่าธรรมเนียมจาก  $455 ปรับเป็น $415 (ลดลง $40)  Paper Filing ยื่นเอกสารผ่านกระดาษ

 

USCIS Immigrant Fee (ค่าธรรมเนียมของ USCIS)
ค่าธรรมเนียมจาก $220 ปรับเป็น $190 (ลดลง $30) 

 

Biometric Services (ค่าธรรมเนียมในการพิมพ์ลายนิ้วมือ)
ค่าธรรมเนียมจาก  $85 ปรับเป็น $30 (ลดลง $55)

 

โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 ตุลาคม 2020 ที่จะถึงนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมอื่นเพิ่มเติมได้ที่ https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2020-16389.pdf หรือทางเว็ปไซค์ www.uscis.gov

.
.

.
.