เช็คเที่ยวบินพิเศษจากอเมริกากลับไทย สิงหาคม 2020 ราคาตั๋วถูกลง


เช็คเที่ยวบินพิเศษจากอเมริกากลับไทย สิงหาคม 2020 ราคาตั๋วถูกลง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอเรียนว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้รับอนุมัติโควตาสองคนไทยกลับจากสหรัฐฯ เพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 4-31 สิงหาคม 2020 จำนวน 2,200 คน และท่านเข้าเกณฑ์ให้เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินส่งคนไทยกลับภูมิลำเนา (repatriation flight) และ ขอความร่วมมือท่านอ่านรายละเอียดการเดินทางและขั้นตอนการปฏิบัติโดยละเอียดดังนี้ 

(คลิปรีวิวการเดินทางกลับไทยโดยเที่ยวบินพิเศษพร้้อมการกักตัว 14 วัน)
เอกสารแผ่นที่ 1
เอกสารแผ่นที่ 1

เอกสารแผ่นที่ 2
เอกสารแผ่นที่ 2

เอกสารแผ่นที่ 3
เอกสารแผ่นที่ 3

เอกสารแผ่นที่ 4
เอกสารแผ่นที่ 4

เอกสารแผ่นที่ 5
เอกสารแผ่นที่ 5

เอกสารแผ่นที่ 6
เอกสารแผ่นที่ 6

เอกสารแผ่นที่ 7
เอกสารแผ่นที่ 7

เอกสารแผ่นที่ 8
เอกสารแผ่นที่ 8

เอกสารแผ่นที่ 9
เอกสารแผ่นที่ 9

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้เดินทาง
สรุปขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้เดินทาง