นักเรียนต่างชาติในอเมริกา ต้องกลับประเทศ หากต้องเรียนออนไลน์ทุกวิชา


นักเรียนต่างชาติในอเมริกา ต้องกลับประเทศ หากต้องเรียนออนไลน์ทุกวิชา

แอลเอ (สยามทาวน์ยูเอส)​ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2020 ที่ผ่านมา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแห่งสหรัฐฯ หรือ ICE ได้ออกประกาศว่าให้นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไม่มีวิชาเรียนในห้องเรียนหรือต้องเรียนออนไลน์ทุกวิชาในช่วงเปิดภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง (Fall) ปีนี้ จะต้องเดินทางออกจากสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีเงื่อนไข.

 

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองฯ ได้ระบุว่า จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติผู้ถือวีซ่านักเรียน F1 และ M1 สามารถอาศัยและศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ต่อ หากสถาบันการศึกษาต้องเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ทั้งหมดทุกวิชาในภาคการศึกษาที่จะถึงนี้ (Fall) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 หากนักศึกษาในกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ทัน ทางรัฐบาลจะไม่ออกวีซ่าให้และจะบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองฯ ก็จะไม่อนุญาตให้เข้าประเทศหากได้มีการลงเรียนไว้ก่อนเดินทางมาอเมริกา

 

นอกเหนือจากนี้ ผู้ถือวีซ่า F-1 ที่มีการลงเรียนในห้องเรียนจะยังสามารถศึกษาได้ต่อไปและจะสามารถศึกษาวิชาที่เป็นแบบออนไลน์ได้แค่ 1 วิชาเท่านั้น ในส่วนของนักศึกษาบางรายที่ลงวิชาที่มีการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและออนไลน์จะได้รับอนุญาตให้ให้ลงเรียนวิชาในลักษณะดังกล่าวได้มากกว่า 1 วิชา โดยหลักฐานที่จะสามารถใช้ในการยืนยันการอยู่ศึกษาต่อในอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามมาตรการ ทางโรงเรียนจะต้องออกใบรับรอง Student and Exchange Visitor Program (SEVP) ผ่านฟอร์ม I-20 (Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status)  แต่จะไม่ได้รับการยกเว้นหากเป็นนักศึกษาที่มาเรียนภาษาวีซ่า F-1 หรือวีซ่า M-1 ที่จะไม่สามารถลงเรียนออนไลน์ได้้เลย  โดยทางสถาบันการศึกษามีเวลา 10 วันในการอัพเดทข้อมูลนักศึกษาในทุกรูปแบบ หากมีการเปิดภาคเรียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

อ่านระเบียบผ่านเว็ปไซค์ของ ICE https://www.ice.gov/news/releases/sevp-modifies-temporary-exemptions-nonimmigrant-students-taking-online-courses-during

.
.

.
.