เปิดเที่ยวบินพิเศษกลับไทยเพิ่ม 1,250 ที่ เดือน ก.ค. 2020


เปิดเที่ยวบินพิเศษกลับไทยเพิ่ม 1,250 ที่ เดือน ก.ค. 2020

ตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยภายในปีนี้ลงทะเบียนผ่าน www.thaiembdc.org/emergencyreg และเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการอำนวยความสะดวกคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2020 มีผู้แสดงความประสงค์ขอกลับไทยภายในวันที่ 31 ก.ค. 2020 ประมาณ 3,431 คน (รวมท่านที่ไม่ระบุวันที่มีแผนเดินทางด้วย) นั้น

 

ขอเรียนว่า บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ ได้รับจัดสรรโควตาให้ดำเนิน Repatriation Flight เพิ่มอีก 7 เที่ยวบินสำหรับคนไทยจำนวน 1,250 คน โดยมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในเดือน ก.ค. 2020 ดังนี้


- 4 ก.ค. Cathay Pacific 50 คน
- 9 ก.ค. Asiana 200 คน
- 11 ก.ค. KE 200 คน
- 18 ก.ค. KE 200 คน
- 25 ก.ค. KE 200 คน
- 28 ก.ค. Asiana 200 คน
- 31 ก.ค. JAL 100 คน และ Cathay Pacific 100 คน

 

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งจะส่งอีเมลแจ้งสิทธิ์แก่ผู้ที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอกลับไทยภายในปีนี้ จึงขอให้ทุกท่านโปรดตรวจสอบอีเมลและดำเนินการ ดังนี้

 

- เมื่อได้รับอีเมล กรุณาอ่านอีเมลให้ครบถ้วนและปฏิบัติตามรายละเอียดตามอีเมลที่ได้รับ โดยประสานสายการบินเพื่อออกตั๋วโดยทันที

 

- เนื่องจากมีผู้แสดงความประสงค์ขอกลับไทยเป็นจำนวนมาก ผู้ที่ยังไม่พร้อมอาจพิจารณาสละที่นั่งให้ผู้ที่พร้อมกว่า หรือ ประสบปัญหาความจำเป็นเร่งด่วนในการกลับเข้าประเทศไทย ทั้งนี้ หากไม่มีการดำเนินการภายใน 3 วัน จากวันที่รับอีเมล สอท./สกญ./สายการบิน จะถือว่าท่านไม่พร้อมเดินทางและจะแจ้งบุคคลที่มีความจำเป็นและมีความพร้อมลำดับต่อไปเดินทางแทน

 

หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่ ดังนี้

 

* สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน www.thaiembdc.org / consular@thaiembdc.org / Hotline (202) 999 7690 (202) 431 088 (202) 465 0938 (202) 431 7766

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส www.thaiconsulatela.org / consular@thaiconsulatela.org / Hotline (323) 580 4222 (323) 552 3227 (747) 334 4558 (818) 292 7591

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก www.thaiconsulatechicago.org / info@thaiconsulatechicago.org / Hotline (773) 294 5933

* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก www.thaicgny.com / info@thaicgny.com / Hotline (646) 842 0864

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

ประกาศเงื่อนไขการอนุญาตบินเข้าไทย เดือนกรกฎาคม 2020

http://news.siamtownus.com/index.php/news/news-1911000622

.
.

.
.