ระงับออกใบเขียว 60 วันและใบเขียวล็อตโต้ตามคำสั่ง ปธน.


ระงับออกใบเขียว 60 วันและใบเขียวล็อตโต้ตามคำสั่ง ปธน.

แอลเอ (สยามาวน์แอลเอ) ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดนัลล์ ทรัมป์ แถลงข่าวประกาศระงับการออกใบเขียวให้คนต่างชาติเป็นการชั่วคราวมีระยะเวลา 60 วัน เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 23 เมษษยน 2020 วัตถุประสงค์เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของอเมริกาและจำกัดและลดการแข่งขันด้านแรงงานจากคนต่างชาติ เพื่อให้ชาวอเมริกันมีงานทำช่วงวิกฤตโควิด-19 แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ถือใบเขียวที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ผู้ถือวีซ่า B-2 หรือนักท่องเที่ยว ,​ F-1 นักเรียน , H-1B และวีซ่าทำงานชั่วคราว

 

ในการแถลงข่าวเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2020 ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามคำสั่งประธานาธิบดีโดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้ 

1. ระงับการออกใบเขียวให้คนต่างชาติที่อาศัยอยู่นอกอเมริกาชั่วคราวเป็นเวลา 60 วัน 

2. ระงับการออกใบเขียวจากโควต้าล็อตเตอรี่ใบเขียวหรือ Diversity Visa จำนวน 50,000 วีซ่าที่ออกในแต่ละปี (แต่ยังไมระบุถึงการสมัครใหม่ในปีนี้ ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่) 

 

โดยจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ ผู้ปกครอง ลูกที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไปและพี่น้องของคนที่เป็นซิติเซ่นที่กำลังทำเรื่องขอใบเขียวเพื่อเดินทางมาสหรัฐอเมริกา แต่จะมีการยกเว้นให้กับคนต่างชาติบางกรณีรายละเอียดดังนี้

 

1. คนต่างชาติที่ขอใบเขียวในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ เช่น หมอ พยาบาล และบุคลากรที่ทำการวิจัยด้านการแพทย์และวิจัยในการหาวิธีระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่อายุต่ำกว่า 21 ปี จะได้รับยกเว้นด้วย

2. ผู้ถือวีซ่านักลงทุน EB-5

3. คนต่างชาติที่เป็นคู่สมรสของผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือซิติเซ่น

4. คนต่างชาติที่มีอายุไม่ถึง 21 ปี ซึ่งเป็นบุตรของผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือซิติเซ่น

5. คนต่างชาติที่มีอายุไม่ถึง 21 ปีและเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งเป็นเด็กกำพร้าที่ได้รับการสปอนเซอร์โดยบุคคลผู้มีสัญชาติอเมริกันหรือซิติเซ่น ตามชนิดวีซ่าที่เรียกว่า IR-4 และ IH-4

6. คนต่างชาติที่ Secretary of State และ Secretary of Homeland Security อนุญาตให้เข้าประเทศเพื่อช่วยในการ

ดำเนินคดีตามกฎหมายตามที่อัยการสูงสุดแนะนำ

7. บุคคลที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่ในกองทัพสหรัฐฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตร

8. คนต่างชาติที่ขอวีซ่าถาวรชนิด SI และ SQ ซึ่งเป็นวีซ่าของชาวอีรักและอัฟกานิสถานที่ทำงานเป็นล่ามหรือตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 

9. คนต่างชาติที่ Secretary of State และ Secretary of Homeland Security เห็นว่าเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

.
.

.
.