กม.ใหม่หลายฉบับ มีผลบังคับหลังปีใหม่


กม.ใหม่หลายฉบับ มีผลบังคับหลังปีใหม่


นับจากวันที่ 1 มกราคมนี้ รถจักรยานสามารถใช้เลนรถเลี้ยวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
นับจากวันที่ 1 มกราคมนี้ รถจักรยานสามารถใช้เลนรถเลี้ยวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย


แอลเอ (สยามทาวน์ยูเอส) : สำนักงานตำรวจทางหลวงของแคลิฟอร์เนีย เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เตรียมพร้อมสำหรับกฎหมายใหม่ ที่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2019 สำนักงานตำรวจทางหลวงของรัฐแคลิฟอร์เนีย (CHP) ได้ออกประกาศเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนว่า นับจากวันที่ 1 มกราคม ที่จะถึงนี้  กฎหมายใหม่หลายฉบับของรัฐแคลิฟอร์เนีย จะมีผลบังคับใช้ บางฉบับมองได้ว่าอาจทำให้เกิดความสับสน หรืออาจจะนำไปสู่อุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่าย เช่นกฎหมายที่อนุญาตให้รถจักรยานใช้เลนรถเลี้ยว (turn lanes) บริเวณสี่แยกได้ หรือกฎหมายเกี่ยวกับการเสพกัญชาขณะอยู่ในรถยนต์ เป็นต้น

โดยได้มีการสรุปกฎหมายใหม่ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เฉพาะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนออกมาเป็นข้อๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ เช่น

-อนุญาตให้รถจักรยานใช้เลนรถเลี้ยว (Turn Lanes)

ภายใต้กฎหมาย เอบี 1266 ผู้ขับรถจักรยาน ได้รับอนุญาตให้ใช้เลนรถเลี้ยว ทั้งเลี้ยวซ้ายและขวา ที่สี่แยกไฟแดงได้ ซึ่งขณะนี้ ขนส่งมวลชนแคลิฟอร์เนีย กำลังเตรียมป้ายสัญญาณ และอื่นๆ เพื่อใช้กับกฎหมายฉบับนี้อยู่ 

-ห้ามไม่ให้ผู้โดยสารบริโภคกัญชา (cannabis)

กฎหมาย เอบี 1820 เป็นการยกเลิกข้อยกเว้น ที่เคยอนุญาตให้ผู้โดยสารใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาบนยานพาหนะ เช่นรถบัส, ลิมูซีน, แท็กซี่, รถสามล้อถีบ (pedicab), รถบ้านหรือรถแคมป์ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้โดยสารจะไม่สามารถเสพกัญชา หรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชาได้ขณะอยู่บนยานพาหนะสาธารณะเหล่านี้ แต่กฎหมายยังคงอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มอัลกอฮอล์ได้เหมือนเดิม

-อนุญาตให้เก็บ-กินสัตว์ที่ถูกรถชนตายริมถนน (Wildlife Salvage Permits)

ภายใต้กฎหมายปัจจุบันนี้ รัฐแคลิฟอร์เนียไม่อนุญาตให้ประชาชนเก็บเอาซากสัตว์ป่าที่ถูกรถชนตายอยู่ริมถนนกลับไปประกอบอาหารได้ และกฎหมาย เอสบี 395 ที่จะมีผลตั้งแต่วันปีใหม่นี้ก็ยังไม่อนุญาตถึงขั้นนั้น แต่จะอนุญาตให้ประชาชนขอเพอร์มิต (ใบอนุญาต) เพื่อนำซากสัตว์ป่า เช่น กวาง, เอลค์ (elk), พรองฮอร์น แอนทีโลป (pronghorn antelope) และหมูป่า ที่เจ้าหน้าที่เก็บมาจากริมถนน กลับไปบริโภคได้ ตราบใดที่เนื้อของสัตว์ป่าเหล่านั้นยังอยู่ในสภาพที่สามารถบริโภคได้

โดยกฎหมาย เอสบี 395 ยังกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพิทักษ์สัตว์ป่าและปลาของรัฐ (CA Department of Fish and Wildlife) ต้องจดวันและเวลาที่สัตว์เสียชีวิตจากการถูกรถชนด้วย

-กฎหมายว่าด้วยการใช้อาวุธร้ายแรงของผู้รักษากฎหมาย

กฎหมาย เอบี 392 ที่จะมีผลใช้ในวันที่ 1 มกราคม ที่จะถึงนี้ ระบุเอาไว้ชัดเจนว่า ผู้รักษากฎหมายจะใช้อาวุธปืนกับผู้ต้องสงสัยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าถูกคุมคามในระยะใกล้ชิดหรือจวนตัว หรืออยู่ในสภาพที่ตนเองและผู้อื่น เสี่ยงอันตรายร้ายแรง หรือเสี่ยงชีวิตเท่านั้น เป็นการปรับปรุงเนื้อหาของกฎหมายเดิม ที่บอกว่าผู้รักษากฎหมายสามารถใช้อาวุธปืนกับผู้ต้องสงสัยได้ ถ้า “มีเหตุผลที่เชื่อได้” ว่ามีความจำเป็น

นอกจากนี้ กฎหมาย เอบี 392 ยังมีผลต่อเนื่องกับกฎหมาย เอสบี 230 ที่มีผลบังคับใช้พร้อมกัน ในการให้หน่วยงานผู้รักษากฎหมายทุกหน่วยงานในแคลิฟอร์เนีย ต้องแก้ไขหรือเขียนระเบียบว่าด้วยการใช้อาวุธปืนขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย เอบี 392 อีกทั้งยังจัดเตรียมการฝึกเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เขียนขึ้นมาใหม่ด้วย

-ปี 2021 ใช้มือถือขณะขับรถ เสียแต้มด้วย

นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจทางหลวงของแคลิฟอร์เนีย ยังได้เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนถึงกฎหมาย เอบี 47 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาของรัฐแคลิฟอร์เนียแล้ว แต่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 นั่นคือการลงโทษผู้ทำผิดกฎหมาย hands-free law ของรัฐให้รุนแรงขึ้นกว่าเดิม นั่นคือการได้แต้ม (poin) ในประวัติการขับรถเป็นเวลาอย่างน้อย 36 เดือน ซึ่งการมีแต้มดังกล่าวจะทำให้ต้องซื้อประกันภัยรถยนต์ในอัตราที่สูงขึ้น หรืออาจจะมีปัญหาหากต้องการสมัครเข้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขับรถ.