เรือดำน้ำกับการมีส่วนร่วมของประชาชน


เรือดำน้ำกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดย : ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ

เมื่อพูดถึงโครงการซื้อเรือดำน้ำมาเพิ่มเขี้ยวเล็บให้กองทัพเรือ ใครนำมาพูดขึ้นมาเมื่อไร เสียงคัดค้านก็ตามมาเมื่อนั้น เรื่องนี้เป็นที่สนใจของประชาชนติดต่อกันมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี เสียงคัดค้านดั่งกระหึ่มอยู่ตลอดเวลาว่า ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ไม่ควรจะซื้อเรือดำน้ำที่จะต้องใช้เงินรวมกันถึง 22,500 ล้านบาท นอกจากนี้ เป็นที่ประจักษ์ในสายตากันแล้วว่า โลกสงบจากสงครามมาหลายปี ไม่มีความจำเป็นจะต้องนำเรือดำน้ำมาใช้อีก โดยเฉพาะประเทศรอบๆ บ้านเราก็มีสัมพันธ์อันดี ไม่มีความตึงเครียดที่จะเตรียมพร้อมรบแต่อย่างใด

แม้เสียงคัดค้านโครงการซื้อเรือดำน้ำจะดังกระหึ่มตลอดเวลา แต่ดูเหมือนว่า ทางกองทัพเรือและรัฐบาลก็หาได้ฟังเสียงคัดค้านเหล่านั้นไม่ ยังคงเดินหน้าทำกระบวนการจัดซื้อเรือดำน้ำจนเซ็นสัญญาไปแล้วหนึ่งลำและกำลังจะเซ็นสัญญาซื้ออีก 2 ลำ กองทัพเรืออ้างว่า การซื้อเรือดำน้ำด้วยเงินมหาศาลขนาดนี้มาสร้างความมั่นคงทางทะเล ซึ่งจะต้องดูแลเศรษฐกิจหลายล้านๆ คิดอย่างไรก็คุ้มค่า จึงเดินหน้าจัดซื้อไปโดยไม่มีทีท่าว่าจะชะลอหรือยุติแต่ประการใด

จนกระทั่งเมือสัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวออกมาจากคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์แห่งสภาผู้แทนราษฎร ได้ผ่านงบประมาณซื้อเรือดำน้ำแบบงบผูกพันธ์ค่อยๆ ทะยอยจ่ายจำนวน 22,500 ล้านบาท ด้วยเสียงเห็นชอบแบบเฉียดฉิว 5-4 เสียง 

ทันทีที่ข่าวนี้ออกมาประชาชนเจ้าของภาษาก็เคลื่อนไหววิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อทุกทางอย่างต่อเนื่องแสดงเหตุผลคัดค้านว่า ไม่ควรจะซื้อเรือดำน้ำในภาวะที่ประเทศกำลังเผชิญเศรษฐกิจตกต่ำและโควิด-19 กำลังรุนแรงเช่นนี้

หัวใจสำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัริย์เป็นประมุข คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการวางและการดำเนินนโยบายของรัฐบาล ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  นโยบายส่วนใหญ่จะได้รับการถกแถลงกันไปในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง เมื่อลงคะแนนไปแล้วประชาชนแทบจะไม่มีส่วนร่วม แต่กรณีการซื้อเรือดำน้ำครั้งนี้ ประชาชนมีส่วนร่วมคัดค้านอย่างกว้างขวางจริงจัง นอกจากนี้ยังทำให้เห็นการผ่านงบประมาณในระบอบประชาธิปไตยว่า เงินที่รัฐบาลจะใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์ ต้องผ่านการตรวจสอบจากตัวแทนของประชาชนอย่างเข้มข้นในรูปของกรรมาธิการ และผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร ทำให้เกิดความรู้สึกว่า การเลือกคนเข้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มิใช่ทำได้ง่ายๆ แบบสุกเอาเผากินอย่างที่เคยเป็นมา ต้องกลั่นกรองกันอย่างจริงจัง ทั้งความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต และจิตใจของผู้รับใช้ประชาชน ที่สำคัญต้องฟังเสียงประชาชนเจ้าของคะแนนเสียงและเจ้าของภาษีอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีอคติ แล้วก็ทำงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศโดยไม่เห็นแก่หน้าผู้มีอิทธิพลใดๆ

แม้งบประมาณการซื้อเรือดำน้ำครั้งนี้จะผ่านอนุกรรมาธิการไปแล้วอย่างเฉียดฉิว ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นี้ คณะกรรมาธิการชุดใหญ่จะได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง การพิจารณาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเจ้าของประเทศอย่างกว้างขวาง ทุกท่านที่สนใจโปรดติดตามการประชุมคณะกรรมาธิการงบประมาณชุดใหญ่อย่างใกล้ชิดอย่าได้กระพริบตา ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น 

มีคนกล่าวกันว่า หากขับเรือดำน้ำทั้งสามลำนี้ด้วยความไม่ระมัดระวัง หากมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาอาจชนทำเนียบรัฐบาลพังไปทั้งชุดได้ แล้วแฉลบมาชนสภาอีกโครมใหญ่ ซึ่งอาจจะทำให้สภาหายไปด้วย สร้างความปั่ป่วนให้ประเทศไทยอย่างน่าใจหายใจคว่ำ ทุกฝ่ายต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังไม่สวนทางกับเสียงปวงชนชาวไทยส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในฐานะที่ปลอดภัยได้

อย่างไรก็ตามในระบอบประชาธิปไตย ความเคลื่อนไหวติดตามการทำงานของรัฐบาลและการใช้งบประมาณของเจ้าของประเทศ เป็นองค์ประกอบสำคัญในระบอบประชาธิปไตย เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ระบบประชาธิปไตยเข้ามาใกล้ชีวิตประจำวันของประชาชน แล้วประชาชนเห็นคุณค่าก็จะรักและหวงแหนระบอบประชาธิปไตย เพราะเป็นกลไกนำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น 

จงรักษาการเคลื่อนไหวแบบนี้เอาไว้เป็นปุ๋ยและน้ำหล่อเลี้ยงบำรุงประชาธิปไตยให้เจริญเติบโตสืบไป

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 6.08 น.

วัดพุทธปัญญา เมืองโพโมน่า รัฐแคลิฟอร์เนีย

สหรัฐอเมริกา