รีบสมัครเป็นอเมริกันซิติเซ่น ก่อนค่าธรรมเนียมขึ้นเป็น $1,170


รีบสมัครเป็นอเมริกันซิติเซ่น ก่อนค่าธรรมเนียมขึ้นเป็น $1,170

ศุนย์ Asian Americans Advancing Justice ที่เมืองลอส แอนเจลิส ได้ออกประกาศเตือนชุมชนไทยต่อกรณีที่หน่วยงาน USCIS หรือ United States Citizenship and Immigration Services มีแผนที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2020 จาก $725 เป็น $1,170 ซึ่งทาง USCIS ยังมีกำหนดวันปรับขึ้นค่าธรรมเนียมอย่างเป็นทางการ

 

โดยชุมชนไทยสามารถขอรับความช่วยเหลือในการสมัครเป็นพลเมืองฟรี พร้อมการตรวจสอบจากทนายความ ไม่มีค่าบริการได้ และยังอาจจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ ในกรณีที่เป็นผู้มีรายได้น้อยตามเกณฑ์ เป็นผู้พิการ เป็นต้น โดยสามารถตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติในการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือไม่ได้ที่ www.newamericanscampaign.org/fee-waiver 

 

สามารถโทรติดต่อเพื่อรับความช่วยเหลือในการสมัคร ฟรี!! ที่หมายเลข 800-914-9583 (ภาษาไทย) และ 888-349-9695 (ภาษาอังกฤษ) และนอกเหนือจากนี้ยังมีภาษาจีน เกาหลี ตากาล็อก เวียดนาม  หากต้องการประหยัดเวลาสามารถเร่ิมต้นการสมัครเป็นพลเมืองได้ที่ลิงค์ www.citizenshipworks.org/campaign/nac-vr  หากมีคำถาม ส่งข้อความมาได้ที่เบอร์ 213-973-6140

 

.
.