กำเนิดวัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ แคลิฟอร์เนีย


กำเนิดวัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ แคลิฟอร์เนีย

พุทธศาสนานิกายเถรวาท ได้สืบทอดมาจากลัทธิ์ลังกาวงค์แพร่หลายเข้าสู่ประเทศไทยที่นครศรีธรรมราชและสุโขทัยตั้งแต่ พุทธศักราช 1800 มีการจัดตั้ง “คณะธรรมยุต" ขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 2356 และเติบโตงดงามสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

 

พุทธศาสนา เข้ามาหยั่งรากในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2512 (1969) โดยมีวัดไทย ลอส แอนเจลิส ซึ่งเป็นวัดฝ่ายมหานิกาย เป็นวัดแรก ส่วนฝ่ายธรรมยุต ซึ่งเริ่มต้นที่รัฐเท็กซัสนั้น ได้มีวัดอย่างเป็นทางการวัดแรก คือวัดป่าธรรมชวติ เมืองลาพวนเต้ (La Puente, California) เมื่อปี 2527 หลังจากที่พระมหาสมพร สมวโร (พระอมรโสภณ) และพระพนมศักดิ์ พุทธญาโณ (อาจารย์จิ๋ว) ได้เดินทางมาจากรัฐเท็กซ้ส เพื่อหาลู่ทางวางรากฐานการเผยแผ่พุทธศาสนา

 

(สภาพของวัดป่าธรรมชาติในยุคแรก)สมัยนั้นมีผู้ใจบุญ ชื่อว่า คุณจักรินทร์ ลีบูราจินต์ และครอบครัว ได้มอบบ้านหลังหนึ่งในเมืองเกลนโดร่า (Glendora, California) ให้เป็นที่พำนักเพื่อทำการสอนเผยแผ่ โดยเน้นในการฝึกอบรมด้านเจริญสมาธิและภาวนา มีผู้ไปร่วมปฏิบัติมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำไห้บ้านคับแคบ ไม่เพียงพอต้อนรับผู้มีจิตศรัทธามาทำบุญและปฏิบัติได้ทั้งหมดอีกทั้งในขณะนั้น มีพระอาจารย์เค็ม ปิยธโร (พระครูเกษมคุณานุรักษ์), พระมหาเหรียญ ธนลาโภ (พระราชญาณโกศล), พระอาจารย์ ตรีคูณ วิสุทธิจิตโต ได้เดินทางมาช่วยงานปฏิบัติสมาธิและภาวนาด้วย  คณะสงฆ์และญาติโยมจึงมีความเห็นว่าควรที่จะทำการจดทะเบียนตั้งวัดให้ถูกต้อง จึงได้มอบให้ ม.ร.ว.จุฑาภา วรวรรณ ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรไม่ค้ากำไร ชื่อว่า “วัดป่าธรรมชาติ” (Wat Padhammachart)ต่อมา ได้มีความคิดในการก่อตั้งวัดป่าธรรมชาติ อย่างถาวร และสมบูรณ์ จึงได้ออกหาสถานที่ตามเมืองใกล้เคียงหลายแห่ง ก่อนจะลงมติชอบทำเลปัจจุบัน คือเลขที่ 14036 Don Julian Road, La Puente, California เนื้อที่ 5 เอเคอร์ หรือประมาณ 12 ไร่ ในราคา 380,000 ดอลลาร์ โดยวางเงินดาวน์ 80,000 ดอลลาร์ ส่วนที่เหลือ ได้มอบให้คุณยงเกียรติ ปัตตพงษ์ ทำการติดต่อขอกู้กับธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย แห่งละ 150,000 ดอลลาร์การกู้เงินแบบนี้ องค์กรการกุศล หรือพระสงฆ์ไม่สามารถทำได้ จึงได้ติดต่อให้ผู้มีจิตศรัทธา 4 ท่านคือ ผู้เขียน ชวพจน์ ถุงสุวรรณ, คุณสมชาย วิเศษสมิตร, คุณมานิตย์ รสสุนทร และคุณนิวัฒน์ (เจ้าของร้านเพชร) เป็นลูกหนี้ธนาคารทั้งสองแทน โดยได้เปิด Escrow ตามกฎหมายเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2528 โดยมีกำหนดจะย้ายเข้าไปยังที่ใหม่ในวันที่ 29 กรกฎาคมในวันปิด เอสโครว์ มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น นั้นคือคุณสมชาย วิเศษสมิต ได้ถูกคนร้ายปล้นชิงทรัพย์และยิงเสียชีวิตขณะกำลังปิดประตูร้านเพื่อไปร่วมประชุมครั้งสุดท้ายที่วัดเดิม พวกเราเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ในวันต่อมา ได้ทำการนำชื่อคุณสมชายออกจากนิติกรรมนี้ และได้ทำการย้ายข้าวของ รวมถึงพระพุทธรูปไปยังที่ตั้งวัดใหม่ คือวัดปัจจุบัน

 

(กงสุลสุเมฆ วสันต์พฤกษ์ (ซ้าย) กำลังตัดริบบิ้นวันเปิดวัดครั้งแรก โดยมี ม.ร.ว. จุฑาภา วรวรรณ, คุณเฉลียว ไชยเวช และผู้เขียน ร่วมอยู่ด้วย)ระยะนั้น มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา 6 รูป คือ พระอาจารย์ สุวัฒน์ สุวโจ, พระอาจารย์เค็ม ปิยธโร, พระมหาทวยเทพ สุภาจาโร, พระพนมศักดิ์ พุทธญาโน, พระมหาทวีสุข สุรจิตโต และพระบุญเลี้ยง ปุญญารักขิโต ขณะนั้น ท่านพระมหาเหรียญ ธนลาโภ ท่านเดินทางไปจำพรรษาที่ประเทศอินเดีย เพื่อไปศึกษาต่อจนจบได้ปริญญา และเดินทางกลับมาประจำที่วัดป่าธรรมชาติ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2529

 

(คณะสงฆ์ที่จำพรรษาปีแรกที่วัดป่าธรรมชาติ นั่งกลาง คือ พระโพธิญาณ (หลวงพ่อสุวัฒน์ สุวโจ) )วัดป่าธรรมชาติ ได้ก่อตั้งมา 34 ปี ได้เจริญงอกงาม มีอุโบสถศาลา กุฏิต่างๆ มีสภาพร่มเย็น มีต้นไม้ปกคลุม สงบสำหรับผู้ชอบปฏิบัติธรรม มีห้องเรียนสำหรับนักเรียนวันอาทิตย์ มีการสอนอบรมสมาธิภาวนา ทุกวัน จัดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน เพื่อเป็นการปลูกฝังศิลปวัฒนธรรมไทยและเผยแพร่หลักคำสอนในทางพุทธศาสนา อันเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมอันดีแก่เยาวชนไทยที่เกิดในสหรัฐอเมริกา วัดป่าธรรมชาติเป็นสถานสอนด้านปริยัตธรรมด้วย และเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ส่วนด้านสังคมสงเคราะห์นั้น วัดป่าธรรมชาติได้ร่วมกิจกรรมกับสังคมไทยและต่างชาติในการช่วยเหลือโดยบริจาคเงินและสิ่งขอช่วยเหลือ อุทกภัย วาตะภัย และอื่นๆ เป็นนิจ

 

(สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวชวรมหาวิหาร ทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดป่าธรรมชาติ โดยมีพระอาจารย์เหรียญ และคุณพีท เพิ่มแสงงาม อยู่ในภาพด้วย)วัดป่าธรรมชาติได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันประมาณมิได้จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช รัชการที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินมาทอดที่วัดป่าธรรมชาติตั้งแต่ปี 2538 และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระสุหร่ายแผ่นศิลาฤกษ์อุโบสถ ซึ่งทางวัดได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 6 ธ้นวาคม 2541 พร้อมกับทรงมีพระราชานุญาตให้ใช้ตราสัญญลักษณ์ งานฉลองครบรอบ 6 รอบ 72 พรรษา เพื่อติดที่หน้าบันอุโบสถด้วย

 


พระเดชพระคุณ พระราชญาณโกศล (พระมหาเหรียญ ธนลาโภ) เป็นเจ้าอาวาสวัดป่ามาตั้งแตปี 2529 ท่านส่งเสริมสนับสนุนในการบูรณะวัดป่าธรรมชาติมาตั้งแต่เป็นบ้านเล็กๆ 2 หลัง และ คอกม้า สวนดอกไม้ และพงป่า จนปัจจุบันนี้วัดป่าธรรมชาติเป็นวัดที่อุโบสถสวยงาม มีทิวทัศน์ร่มรื่น ท่านเจ้าอาวาสได้สงเสริมกิจกรรมที่น่าชื่นชมทั้งในด้านศาสนาและสังคมไทย   จึงขอเรียนเชิญท่านศาสนิกชนทุกคนได้ไปเยือนและไปทำบุญกับวัดธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัดสาย “ธรรมยุต" ด้วยกันนะครับ...

(ภาพกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ณ วัดป่าธรรมชาติในยุคนี้)กระผมเป็นผู้โชคดีคนหนึ่ง ที่ได้มีโอกาสริเริ่มก่อตั้งวัดหลักของชุมชนไทยที่นี่มาทั้งสองนิกาย จึงขอบุญบารมีทั้งหลายที่เกิดขึ้น จงเป็นผลบุญแก่ท่านผู้อ่านสยามทาวน์ยูเอส ทุกคนด้วยนะครับ....