เรื่องต้องคุย


เรื่องต้องคุย

ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ

สัปดาห์ที่ผ่านมา มีเรื่องที่สื่อให้ความสนใจติดตามกันอย่างกว้างขวาง สองเรื่องใหญ่ๆ นั่น คือ เรื่อง ประเทศในประเทศยุโรปหลายประเทศ เตรียมตัวจะยกเลิกการซื้อผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากประเทศไทย ด้วยการให้เหตุผลว่าผลิตภัณฑ์มะพร้าวไทยใช้แรงงานสัตว์ คือ ใช้ให้ลิงทำงานเก็บมะพร้าวมากเกินไป เข้าข่ายทรมานสัตว์ อีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องทหารอียิปต์ที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย 31 คน เมื่อตรวจหาโรคก็พบว่าติดเชื้อโควิด-19 หนึ่งคน ทำให้ประชาชนในจังหวัดระยองที่ทหารอียิปต์ไปพัก เกิดความตกใจ ต้องยุติธุรกิจและการศึกษาไปหลายแห่ง

เรื่องลิงนั้น มีความเคลื่อนไหวในกลุ่มสื่อเสรีและสื่อหลักอยู่บ้าง แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีฝ่ายไหนปฏิบัติการเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ ทั้งๆ ที่มูลค่าการค้าผลิตภัณฑ์มะพร้าวเพื่อนำเงินตราเข้าประเทศในแต่ละปีมีไม่น้อยเลย เป็นผลประโยชน์ที่ได้หรือเสียโดยตรงกับชาวสวนและห่วงโซ่การผลิตการขายมากมาย ถ้าตลาดนี้เสียหายไป ความสูญเสียทางเศรษฐกิจย่อมบังเกิดขึ้นแก่ประชาชนผู้อยู่ในห่วงโซ่นี้หาน้อยไม่ จึงควรจะมีความเคลื่อนไหวทำความเข้าใจข้อมูลข่าวสารด้านนี้ให้กระจ่างขึ้น

หน่วยงานที่น่าจะเกี่ยวข้องต่องานด้านนี้ที่เห็นชัดเจน คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงต่างประเทศ และผู้ค้าขายผลิตภัณฑ์ ผู้ส่งออก ต้องมาผนึกกำลังกันหามาตรการทำความเข้าใจกับทุกตลาดที่มีความคลางแคลงใจในเรื่องผลิตภัณฑ์มะพร้าวทั้งหลายทั้งปวง จนตลาดสามารถกลับมารองรับผลิตภัณฑ์มะพร้าวของไทยทุกชนิดได้อีก

การดำเนินการ ควรทำทั้งในแง่ของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การเลี้ยงดูลิงกัง การฝึกฝน และการใช้งานลิงกังที่แสดงให้เห็นว่า กระบวนการต่างๆ นี้ ไม่มีกระบวนการใดที่เข้าข่ายการทรมานสัตว์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต้องนำส่งตรงไปยังองค์กรที่มีบทบาทต่อการยกเลิกสินค้าและเป็นผู้ตั้งข้อหาในครั้งนี้ 

นอกจากจะช่วยกันทำข้อมูลให้ชัดเจนแล้ว ต้องลงทุนนำเอาเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวมาดูสถานการณ์จริงๆ แล้วร่วมกันหามาตรการว่า วัฒนธรรมการนำลิงกังมาฝึกเพื่อการใช้งานอย่างนี้ ต้องมีการปรับปรุงอย่างไรบ้างที่จะเข้าหลักสากลของการฝึกฝน ไม่ใช้การทรมาน ต้องนำเจ้าหน้าที่ไปสัมผัสความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของลิงกัง และชีวิตความเป็นอยู่ สวัสดิการที่มีให้ลิงกังแต่ละตัว หรือในอนาคตจะต้องมีการขึ้นทะเบียนลิงกัง แล้วจะเป็นกลุ่มเป็นประเภทว่าแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทมีกี่ตัว หน่วยงานใดต้องรับผิดชอบ เพื่อให้การทำงานร่วมกันทั้งคนและสัตว์เป็นไปอย่างยุติธรรม เป็นวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันดูและซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์และสัตว์ มิใช่การทรมานสัตว์ เรื่องนี้ต้องรีบนั่งคุยกันแล้วจะหาทางออกที่ลงตัวพบและแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม

เรื่องทหารอียิปต์นำเชื้อโควิด-19 เข้าประเทศไทย สร้างความตระหนกตกใจกันทั่วหน้า โดยเฉพาะชาวจังหวัดระยองสถานที่เกิดเหตุ เมื่อเหตุการณ์ “การ์ดตก” ครั้งนี้เกิดขึ้น ประชาชนและสื่ออิสระที่ไม่ค่อยจะปลื้มกับรัฐบาลอยู่แล้ว ก็พากันโจมตีรัฐบาลอย่างไม่ยั้งต่อเนื่องเป็นระลอกติดต่อกัน 2-3 วัน โดยจี้ลงไปว่า งานนี้รัฐบาลทำพลาดได้อย่างไร หน่วยงานไหนของรัฐบาลต้องรับผิดชอบ การบริหารงานแบบรวมศูนย์ข้อดีมากก็คือ ควบคุมดูแลได้ทั่วถึง รวดเร็วฉับไว แต่ถ้าเกิดเหตุเภทภัยเป็นอะไรไป ผู้นำสูงสุดย่อมหนีความรับผิดชอบไม่พ้น

เหตุหลักก็คือ ข้อยกเว้นที่มีต่อบุคคลพิเศษ เป็นเหตุให้การปฏิบัติไม่เท่าเทียมกัน ลักลั่น คนกลุ่มหนึ่งกระทำอย่างหนึ่งอย่างเคร่งครัด แต่พอกับคนอีกกลุ่มหนึ่งย่อหย่อนจนเกิดปัญหา  เบื้องต้นนายกรัฐมนตรี ออกมาขอโทษ และยอมรับแล้วว่าพลาด “การ์ดตก”  เป็นเหตุให้ตื่นตระหนกตกใจกันเป็นการใหญ่ เมื่อทราบสาเหตุว่ามาจากข้อยกเว้น เป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ ต้องหาทางทบทวนกันให้ดีว่า จะปิดช่องโหว่ของปัญหาอย่างไร 

สถานการณ์หลังข่าวนี้ออกไป รัฐบาล นายกรัฐมนตรีและทหาร กลายเป็นตำบลกระสุนตก หรือ ทัวร์ลงในบัดดล เมื่อฝุ่นตลบเริ่มเจือจางลง ท่านนายกรัฐมนตรีตั้งหลักได้ จึงไปเยือนสถานที่เกิดเหตุจังหวัดระยอง และได้ประชุมหน่วยงานต่างๆ เพื่อทบทวนมาตรการเสียใหม่ แต่ยังไม่ได้แถลงออกมาว่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมอย่างไร มีข้อปฏิบัติใหม่อย่างไรที่จะอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ปฏิบัติการติดตามโรค และผู้ถูกตรวจโรคสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ไม่ก่อความเครียดและสร้างความขัดแย้งต่อกัน ความเห็นต่างเกิดได้ แต่ต้องผ่อนคลายหรือยุติให้เร็ว ด้วยการแสดงความจริงของทุกฝ่าย และแก้ไขอย่างตรงจุด มิใช่แต่ละองค์กรปัดความรับผิดชอบ และแก้ตัวไปแต่ละวันโดยไม่มีอะไรคืบหน้า เข้าตำราคำพังเพยไทยว่า “คนดีชอบแก้ไขคนจัญไรชอบแก้ตัว”

ขอเอาใจช่วยให้ทุกปัญหาที่ถาโถมเข้ามาหาประเทศไทย ได้รับการแก้ไขด้วยการร่วมกันใช้สติปัญญาที่มีอยู่ให้ผ่านไปโดยเร็ว ความสามัคคี คือ กุญแจสำคัญที่ไขไปสู่ความเจริญและความสำเร็จในทุกกิจการ ดั่งพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่า สัพเพสัง สังฆภูตานัง สามัคคี วุฒิสาธิกา ความสามัคคีร่วมใจของหมู่คณะ ยังความเจริญและความสำเร็จให้บังเกิดขึ้น

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 3.38 น.

วัดพุทธปัญญา เมืองโพดมน่า รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา