เหตุการณ์ร้ายๆ เริ่มผ่อนคลาย


เหตุการณ์ร้ายๆ เริ่มผ่อนคลาย

โดย : ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ

    วันนี้เป็นวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สถานการณ์โควิด-19 ในส่วนต่างๆ ของโลก เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นบ้าง เลวลงบ้าง ขึ้นอยู่กับมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลของแต่ละประเทศได้นำมาใช้รับมือ ว่าพอจะรับมือไหวหรือไม่ 

องค์ประกอบของการรับมือโควิด-19 นั้นมีหลายอย่าง แต่ละอย่างล้วนมีผลการป้องกันแตกต่างกันออกไป ถ้าจะลองประเมินสถานการณ์ถึงการใช้วิธีที่ประเทศไทยนำมาใช้ค่อนข้างจะได้ผล มีหลายวิธีผสมผสานกัน

  1. การสวมหน้ากากอนามัย วิธีการนี้ป้องกันการติดเชื้อจากสารคัดหลั่ง เช่นน้ำลาย เวลาสนทนากันน้ำลายจะกระเด็นใส่กัน แม้จะเป็นหยดเล็กๆ แต่ก็มากพอที่จะนำเชื้อโคโรน่าไวรัสเข้าไปติดกับคู่สนทนาได้ เมื่อหยดน้ำลายที่กระเด็นออกมาจากปาก ไปติดกับปากหรือจมูก จากนั้นก็เดินทางเข้าหลอดลมลงไปหาปอด แล้วกระจายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว แพทย์บางท่านเรียกโรคนี้ว่าเป็นโรคปอด ด้วยซ้ำไป การใช้หน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูก จึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ต้นทางได้อย่างดี
  2. การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ วิธีการนี้ เป็นวิธีการหนึ่งที่จะสกัดกั้นการระบาดของโคโรน่าไวรัสจากการสัมผัสกับวัสดุ หรือสิ่งใดๆ ที่ผู้มีเชื้อโคโรน่าไวรัส เคยจับเอาไว้ หากใครไปแตะเข้าจะแพร่ขยายอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันนี้สถานที่ราชการ ร้านค้าน้อยใหญ่ ล้วนวางเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือเอาไว้ เวลาลูกค้า หรือ ผู้มาติดต่อการงานต่างๆ ทำภารกิจเสร็จแล้วจะได้ล้าง หรือบางคนกลับถึงบ้านอาบน้ำชำระร่างกายทันที ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เชื้อโคโรน่าไวรัส ที่คาดว่าติดมาจะหลุดออกไปกับฟองสบู่ที่ล้างมือหรืออาบน้ำได้ นับเป็นวิธีการที่ป้องกันการแพร่เชื้อที่ได้ผลดีอีกวิธีหนึ่ง
  3. ารใช้ช้อนส่วนตัว เวลารับประทานอาหารร่วมกันหรือกินเลี้ยง มีการใช้ช้อนกลางเสมอ ไม่นำเอาช้อนที่รับประทานไปตักอาหารที่คนอื่นรับประทาน หากจะตักก็ใช้ช้อนกลาง ความจริงวิธีการนี้ก็เป็นมารยาททางสังคมที่ปฏิบัติกันอยู่แล้ว พอโคโรน่าไวรัสเข้ามาโจมตีก็ปฏิบัติให้เคร่งครัดอีก ซึ่งสามารถช่วยป้องกันโรคอื่นที่แพร่เชื้อผ่านน้ำลายได้เป็นอย่างดี
  4. การอยู่กันแบบห่างๆ หลายประเทศรัฐบาลของแต่ละประเทศออกมาตรการที่ค่อนข้างจะตรงกันคือ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” โดยใช้มาตรการต่างๆ ทางกฎหมายเข้ามาช่วย แม้บางทีต้องเข้าไปอยู่ใกล้ๆ กันก็ต้องป้องกันตัวให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตอนนี้มาตรการนี้ในเมืองไทยเริ่มผ่อนคลายลง แต่ยังคงระมัดระวังอยู่อย่างเข้มงวด

วิธีการดังกล่าวมานี้นับได้ว่าเป็นวิธีการป้องกันโควิด-19 ปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ในทางตรงกันข้ามในประเทศบางประเทศที่ประชาชนละเลยมาตรการเหล่านี้ จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก็จะพุ่งไม่หยุด 

ปัจจัยสำคัญของการปฏิบัติมาตรการเหล่านี้อย่างได้ผลคือ ประชาชน ต้องตระหนักรู้ว่ากำลังอยู่ท่ามกลางอันตรายไร้ตัวตนรอบด้าน มีสติระลึกเสมอว่า ต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกไปในที่สาธารณะ เมื่อเสร็จภารกิจตรงไหนที่ต้องผ่านการสัมผัสต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอร์ฮอล์หรือสบู่ทันที 

การมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวแบบนี้ หมอทางเมืองไทยเรียกว่าอย่าให้การ์ดตก จะโดนน็อคทันทีขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านปลอดภัย สุขกายสบายใจทุกท่านทุกคนเทอญ...

วัดอุโมงค์ตำบลสุเทพ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 5.12 น.