ธุรกิจอาหารหลังยุค COVID-19 ตอนที่ 2/2: New Normal ของผู้ประกอบการ


ธุรกิจอาหารหลังยุค COVID-19 ตอนที่ 2/2: New Normal ของผู้ประกอบการ

โดย : ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ

New Normal ของผู้ประกอบการ

การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกรวมถึงในสหรัฐอเมริกาปรับพฤติกรรมกลายเป็นระมัดระวังและใส่ใจกับความสะอาดและความปลอดภัยของร้านอาหารที่เลือกทานมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งไปทานที่บ้าน การไปซื้อแบบ curbside pick-up หรือการเลือกไปทานที่ร้านอาหาร 

แม้ว่ารัฐบาลท้องถิ่นในหลายรัฐได้ผ่อนคลายกฎระเบียบให้ร้านอาหารทยอยกลับมาเปิดให้ลูกค้าไปทานที่ร้าน เริ่มจากบริเวณที่เปิดโล่งด้านนอกร้าน เพราะสถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้นแล้ว แต่พฤติกรรมระมัดระวังอย่างมากที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคจะยังคงอยู่ การเร่งปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรม New Normal ของผู้บริโภคจะสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้าและทำให้ธุรกิจร้านอาหารเดินหน้าต่อไปได้หลังยุค COVID-19

ต่อไปนี้คือ New Normal ที่ผู้ประกอบการร้านอาหารสามารถพิจารณาในการปรับธุรกิจร้านอาหารอย่างรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจกลับมาเข้มแข็งหลัง COVID-19

:-มีแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยที่เข้มข้นขึ้น เพราะความปลอดภัยของอาหารและสุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้บริโภค ความปลอดภัยของอาหารและสุขอนามัยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้ประกอบการเช่นกัน การแสดงให้เห็นว่าร้านอาหารมีวิธีการฆ่าเชื้อที่มากขึ้นและเข้มงวดขึ้นสำหรับการจัดการอาหาร การจัดการระบบการระบายอากาศรวมถึงการจัดการสุขาภิบาลทั้งด้านหน้าและด้านหลังของร้าน จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

:-ปรับรูปแบบการจัดร้านอาหารใหม่ ร้านอาหารต้องมองหาวิธีในการรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังยุคโควิดสำหรับลูกค้าเพื่อให้ทุกคนได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยที่สุด โดยการเพิ่มพื้นที่ระหว่างโต๊ะให้เพิ่มมากขึ้น หรือแบ่งห้องอาหารขนาดใหญ่ออกเป็นห้องเล็ก ๆ มีฉากกั้นระหว่างลูกค้ากับพนักงานที่ด้านหลังของเคาน์เตอร์สำหรับการบริการอาหารแบบบุฟเฟ่ต์หรือสลัดบาร์ รวมไปถึงการให้บริการสั่งอาหารผ่านระบบดิจิทัลที่มีหน้าจอป้องกันเชื้อโรคทดแทนเมนูแบบกระดาษ

:-เลือกจัดหาวัตถุดิบจากในท้องถิ่นและภายในประเทศมากขึ้น การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ผู้ประกอบการในหลายอุตสาหกรรมรวมถึงในอุตสาหกรรมอาหารหันมาพึ่งพาแหล่งสินค้าและวัตถุดิบในประเทศมากกว่าต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อ นับว่าเป็นข้อได้เปรียบของผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ แต่ในการสั่งซื้อ ต้องมั่นใจด้วยว่าประวัติการทำงานและความสามารถของ ผู้จัดจำหน่ายสินค้าสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ

:-ปรับบริการการซื้อกลับบ้านให้สะดวก คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น การรับอาหารแบบ take-out แบบ curbside รวมถึงแบบ drive-through กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นจากสถานการณ์ COVID-19 เนื่องจากช่วยผู้ประกอบการควบคุมกระบวนการและให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น ในขณะที่จำกัด การปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้บริโภคเพื่อสุขอนามัยของทั้งสองฝ่าย อีกทั้งมีระดับความปลอดภัยมากกว่าเมื่อเทียบกับบริการส่งอาหารผ่านบุคคลที่ 3

:-เชื่อมโยงกับธุรกิจให้บริการ delivery หากไม่สามารถปรับหรือขยายบริการซื้อกลับบ้านได้เองด้วยข้อจำกัดด้านบุคลากรหรือเงินทุน การใช้บริการส่งอาหารผ่านบุคคลที่ 3 ยังคงเป็นทางเลือกที่ดี ซึ่งมีตัวเลือกที่หลากหลาย อาทิ Grubhub Uber Eats หรือ Door Dash

:-ลงทุนกับบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดใจ บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดและปลอดภัยต่ออาหารจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่สำคัญ เพราะว่าลูกค้ามีแนวโน้มที่จะยังคงซื้อกลับไปทานที่บ้านมากขึ้นหลังยุค COVID-19 ความสะอาดของร้านจะสะท้อนให้เห็นได้จากบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร และมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคว่าจะเป็นลูกค้าร้านอาหารร้านที่สั่งซื้อมาต่อหรือไม่ บรรจุภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยและหากเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลกด้วยแล้ว จะทำให้ผู้บริโภครู้สึกมั่นใจที่จะเป็นลูกค้าต่อไป

:-ใช้เทคโนโลยีแบบไร้สัมผัส ผู้บริโภคจะยังคงมีความกังวลต่อการสัมผัสหรือใช้สิ่งของร่วมกันภายในร้านอาหาร และหลีกเลี่ยงการสัมผัสเมนูและอุปกรณ์ใดๆ ร่วมกับคนหมู่มาก ระบบการบริการแบบไร้สัมผัสทุกขั้นตอนจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการให้บริการลูกค้า การสแกน QR Code ผ่านหน้าจอมือถือเพื่อดูรายการอาหาร สั่งอาหารไปจนถึงการจ่ายเงินในร้านอาหารจะทำให้ลูกค้าลดความกังวลและรู้สึกปลอดภัย

:-เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เข้าถึงและเข้าใจลูกค้า 360 องศา เพราะว่าลูกค้าแบบที่เดินผ่านมาเจอร้านอาหาร แล้วลองเข้าไปรับประทานจะลดลง การเลือกเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เข้าถึงลูกค้าจำนวนมากจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ร้านอาหารเติบโตได้หลังยุค COVID-19 การเลือกแพลตฟอร์มการจองที่นั่งในร้าน แพลตฟอร์มการจ่ายเงิน รวมถึงแพลตฟอร์มการสั่งกลับบ้านที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของลูกค้าในวงกว้างและให้ข้อมูลและประมวลพฤติกรรมของลูกค้าแบบ 360 องศา ทำให้ร้านอาหารสามารถสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการจึงต้องเลือกเฟ้นแพลตฟอร์มศักยภาพที่จะช่วยให้ธุรกิจขยายและเติบโตในระยะยาว

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กำลังค่อยๆ กลับมาดีขึ้นในสหรัฐฯ ผู้บริโภค ผู้ผลิต และผู้ประกอบการจำนวนมากกำลังลงมือทำสิ่งต่างๆ ในแต่ละวันเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหลังยุคโควิด ทุกคนกำลังมองไปข้างหน้าสู่อนาคตเพื่อกำหนดแนวทางที่ดีที่สุดในการดำเนินการธุรกิจต่อไป 

ในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงเช่นนี้ ผู้ประกอบการที่สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ได้ไวจะสามารถเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมร้านอาหารยุคใหม่ได้อย่างแน่นอน.

 

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล :                                                                                                            

https://fortune.com/2020/04/20/coroanvirus-restaurants-food-service-industry-takeout-delivery-covid-19/                          

https://hospitalitytech.com/restaurant-business-model-changes-post-covid-19-world      

https://www.qsrweb.com/articles/covid-19-will-forever-change-the-foodservice-industry/                                                              

https://www.fsrmagazine.com/expert-takes/3-ways-restaurants-will-adapt-post-covid-world