รูปเก่าเล่าเรื่อง : จุดกำเนิดวัดไทย ลอส แอนเจลิส


รูปเก่าเล่าเรื่อง : จุดกำเนิดวัดไทย ลอส แอนเจลิส

โดย เชาวพจน์ ถุงสุวรรณ

 

วัดไทย ลอส แอนเจลิส เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 1971 (2514) อันเป็นวันที่เจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงค์ศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (ปุ่นสิริมหาเถร) ในขณะที่ทรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพนฯ ได้ทรงวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถ บนที่ดินที่คุณวิชัย, คุณบุญสม ซอโสตถิกุล บิดาและมารดาของคุณพูนศักดิ์ ซอโสตถิกุล เป็นผู้บริจาคให้

 

 

ภาพแรกที่นำมาให้ชมกันนี้ คือภาพเหตุการณ์สำคัญที่ว่า โดยนอกจากสมเด็จพระวันรัตแล้ว ในภาพนี้ก็มีคุณพูนศักดิ์ ซอโสตถิกุล คุณอรุณ สีบุญเรือง คุณเกียรติ ประชาศรัยสรเดช และคุณอุไร เรือนพรหม ปรากฎอยู่ด้วย

 

ส่วนภาพที่สองนั้น คือภาพของพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ในขณะที่ทรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพโสภณ ในฐานะเลขานุการของเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (สมเด็จป๋า) ถ่ายในวันทำพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถ ส่วนอาคารด้านหลังของท่าน เป็นบ้านที่ติดมากับที่ดิน ก่อนจะถูกรื้อทิ้ง และสร้างศาลาพระธรรมราชานุวัตร หรือศาลาเอนกประสงค์ ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นห้องเรียนของโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ และสำหรับทำกิจกรรมชุมชนต่างๆ ดังที่เห็นกันในปัจจุบัน

 


ภาพของพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ในขณะที่ทรงสมณศักดิ์


วัดไทย ลอส แอนเจลิส มีพระมหาโสบิน โสปา โก (วัดมหาธาตุ) เป็นหัวหน้าคณะสงฆ์รูปแรก, พระเดชพระเดชพระคุณพระมงคลเทพโมลี ซึ่งทรงสมณศักดิ์ที่พระพุทธมนต์วราจารย์ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุทัศน์วรารามฯ) เป็นหัวหน้าคณะสงฆ์รูปที่สอง และหลวงเตี่ย พระธรรมราชานุวัตร เป็นหัวหน้าคณะสงฆ์รูปที่สาม เมื่อปี 1979 (2522)จะเห็นได้ว่า ตลอดเวลากว่า 47 ปีที่ผ่านมา วัดไทย ลอส แอนเจลิส ซึ่งเป็นวัดไทยวัดแรกในสหรัฐอเมริกา ได้เติบโต เปลี่ยนแปลง และขยายตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในแง่ของพื้นที่ หรือกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านศาสนาด้านการเรียนการสอนภาษาไทย ดนตรีและนาฏศิลป์ไทยแก่เยาวชนไทยและต่างประเทศ ดังที่เห็นในภาพที่สาม

 

ภาพการก่อสร้างโบสถ์วัดไทยฯ 

 

4kr

ภาพโบสถ์วัดไทยฯ ในปัจจุบัน (ปี 2020)


ประโยชน์โพดผล ที่วัดไทย ลอส แอนเจลิส ได้ส่งให้แก่สังคมไทยตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น มีอเนกอนันต์ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับวัดในพระพุทธศาสนาทั่วอเมริกาที่สร้างขึ้นมาใหม่หลายร้อยวัดในปัจจุบันขอน้อมเคารพครอบครัว ”ซอโสตถิกุล” ผู้บริจาคที่ดินผืนนี้ เป็นการจุดประกายพระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา ขออนุโมทนาบุญจากพวกเราชาวไทยในสหรัฐอเมริกา ขอผลบุญนี้จงส่งเสริมให้ท่านจงไปสู่สุขคติภพเทอญ...