วิสาขบูชาออนไลน์ยุคโควิด-19


วิสาขบูชาออนไลน์ยุคโควิด-19

โดย : ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ

วันวิสาขบูชาประจำปี 2563 นี้ เป็นวันวิสาขบูชาที่มีความแตกต่างกว่าทุกปีที่ผ่านมา ข้อแตกต่างข้อแรกที่เห็นได้ชัด คือ ตามปกติคณะสงฆ์และทางราชการ ร่วมกับรัฐบาลจัดงานวันวิสาขบูชากันให้ยิ่งใหญ่ ซึ่งมีทั้งการจัดงานในส่วนกลาง เช่น ที่ท้องสนามหลวงและที่พุทธมณฑล ทั้ง 2 แห่งนี้จัดงานได้ยิ่งใหญ่ทุกปี มีกิจกรรมต่างๆทางสติปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธมากมาย ส่วนจังหวัดต่างๆคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนก็ร่วมมือกันจัดงานได้ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ส่วนกลาง

ในท้องถิ่นที่ประชาชนดำรงชีวิตอยู่ในกระแสพุทธศาสนามาช้านาน แม้มิได้คิดจัดงานอะไรเป็นพิเศษอย่างส่วนกลาง หรือระดับจังหวัด แต่ทุกคนในหมู่บ้านก็จะพากันไปทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนในวัดใกล้บ้านของตนด้วยความอิ่มบุญทุกปี

แต่มาปีนี้ ผู้ปกครองทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายรัฐบาล ล้วนมีคำสั่งเป็นไปในทางเดียวกันว่า ขอให้ทุกวัดงดจัดงานฉลองวันวิสาขบูชาตามวัดต่างๆ ซึ่งแตกต่างกับปีก่อนๆที่ทั้งรัฐบาลและคณะสงฆ์ จะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนให้ไปฉลองวันวิสาขบูชาที่วัดหรือที่ส่วนกลางที่รัฐบาลและคณะสงฆ์ร่วมกันจัด สาเหตุที่ปีนี้ห้ามจัดก็เพื่อที่จะให้ประชาชนปฏิบัติตามคำขวัญที่ว่า อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อสกัดการแพร่เชื้อโควิด- 19 ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ประกอบกับมาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติที่รัฐบาลออกมาต่อสู้กับเชื้อโควิด-19 ได้ผลเป็นที่น่าพอใจคือ จำนวนผู้ติดเชื้อแบบรวมกันและติดเชื้อแบบประจำวันก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงวันนี้ที่กำลังเขียนบทความตัวเลขผู้ติดเชื้อประจำวันต่ำกว่า 10 คน หรือ บางวันก็ต่ำกว่า 5 คน ผลงานจากการที่ประชาชนทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน มีวินัยในตัวเองตอบรับกับระเบียบวินัยแห่งชาติทำให้การดำเนินการป้องกันโควิด-19 อยู่ระดับแนวหน้าที่ประเทศต่างๆไม่ว่ายุโรปและอเมริกาต้องหันมาชื่นชมซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจสำหรับคนไทยทุกคน

เมื่อวันวิสาขบูชาเวียนมาท่ามกลางโควิด- 19 อย่างนี้พวกเราชาวพุทธได้รับการฝึกฝนอบรมพุทธธรรมทั้งหลักการและการประยุกต์มาอย่างดี ก็สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์โดยไม่ลืมรากเหง้าแห่งความเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างดี นี่แสดงให้เห็นถึงความอ่อนโยนและยืดหยุ่นของพระพุทธศาสนาที่ไม่ขวางโลก แต่สามารถอยู่ในโลกได้อย่างกลมกลืน ไม่สร้างเงื่อนไขให้วิกฤตมากขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์ที่วิกฤตอยู่แล้ว แต่จะเห็นได้ว่าชาวพุทธทั้งพระสงฆ์และฆราวาสช่วยกันเป็นอย่างดี ได้เห็นน้ำใจไมตรีที่มีต่อกันตลอดมาอย่างน่าชื่นใจ

คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจึงตกลงกันว่า ปีนี้ขอให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายฟังธรรมทางสื่อ ไลฟ์สด ยูทูป และสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนากันอยู่ที่บ้าน วัดต่างๆจึงจัดรายการธรรมะออนไลน์ให้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายถึงบ้านอย่างทั่วหน้า อาตมาเองก็มิได้นิ่งนอนใจ ได้มีส่วนร่วมในการจัดธรรมะเพื่อการต้อนรับวันวิสาขบูชามาร่วม 2สัปดาห์แล้ว

  1. เปิดเพลงที่เกี่ยวกับธรรมะหรือพระพุทธศาสนาที่ไม่สงวนลิขสิทธิ์ผ่านไลฟ์สด (Wat Buddhapanya Facebook live) โดยเฉพาะบทเพลงพุทธประวัติขับร้องโดยคุณเพลิน พรมแดน จำนวน 80 กว่าตอน เปิดมาตั้งแต่เริ่มขึ้นเดือน 6 อันถือว่า เป็นเดือนวิสาขบูชาที่เกี่ยวกับการศึกษาชีวิตของพระพุทธเจ้า 
  2. วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 อาตมาได้จัดการวิสาขออนไลน์ที่ลานพระเจดีย์วัดอุโมงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเล่าเรื่องพุทธประวัติและสวดพระพุทธคุณเวียนเทียนรอบพระเจดีย์ 3 รอบถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊ควัดพุทธปัญญา (Buddhapanya Facebook live) ตั้งแต่เวลา 7.00 น.- 8.30 น.
  3. เวลา 9.45 น. - 11.15 น. พระราชญาณโกศล เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ รัฐแคลิฟอร์เนีย นิมนต์บรรยายธรรม เรื่อง การประพฤติพรหมจรรย์ คือ การใช้ชีวิตอย่างประเสริฐ จนกิเลสบีบคั้นไม่ได้  เป็นชีวิตที่ไร้ทุกข์ในที่สุด แก่คณะสงฆ์ในเครือข่ายวัดป่าธรรมชาติทั่วสหรัฐอเมริกาและพุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติตนเป็น พรหมจารี และพรหมจาริณี คือ อุบาสกอุบาสิกาที่สมาทานอุโบสถศีล ภาวนาและฟังธรรม เพื่อปฏิบัติบูชา โดยใช้โปรแกรม Zoom และ facebook Live พร้อมๆกัน
  4. คืนวันที่ 6 พฤษภาคม 63 อันเป็นคืนวิสาขบูชา จะ Facebook live ประวัติของพระพุทธเจ้าโดยจะอ่านหนังสือ พุทธวิถี และเปิดเพลงที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าสลับกันไปจนสว่าง เป็นพุทธบูชา

กิจกรรมต่างๆที่เล่ามานี้  เป็นการจัดรายการธรรมะออนไลน์ เพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาในยุคสมัยแห่งโควิด -19 กำลังอาละวาดหนัก ที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่อยู่ในบ้านได้มีโอกาสฟังธรรมกันตามอัธยาศัย ได้ทราบว่าพระสงฆ์ไทยมีความขวนขวายในการใช้เทคโนโลยีสื่อธรรมสู่พุทธศาสนิกชนอย่างเต็มที่และเต็มใจ ด้วยความชื่นใจที่มีส่วนนำธรรมะมอบถึงบ้านญาติโยมทุกท่าน ขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเลือกฟังธรรมเลือกศึกษาและปฏิบัติธรรมตามที่ตนเองค้นพบว่า เข้าใจง่าย ทำได้ดี ชีวีเป็นสุข

ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านจงมีความสุขโดยทั่วกัน สุขสันต์วันวิสาขบูชา และทุกๆ วันที่เป็นวันแห่งการตื่นรู้ในฐานะที่เป็นพุทธสาวกทุกท่านทุกคนเทอญ

วัดอุโมงค์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.58 น.