ในวิกฤตมีโอกาส


ในวิกฤตมีโอกาส

โดย : ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ

ขณะนี้พวกเราที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ ต่างอยู่ในสงครามโรค เป็นสงครามที่ต้องรบกับศัตรูที่มองไม่เห็นตัว เมื่อใดก้าวพลาดภัยมืดนี้จะเข้าโจมตีทันที ในสงครามที่รบกันด้วยอาวุธ สามารถหลบเลี่ยงเขตสังหารจากศัตรูได้ หรือหากศัตรูจับตัวได้ จะกลายเป็นเฉลยศึก ก็มีสิทธิ์รอดชีวิต แต่การสู้กับกองทัพผีอย่างโควิด-19 นี้ ช่างเป็นการระมัดระวังตัวที่ยากเย็น เพราะทุกคนมีสิทธิ์ถูกกองทัพผีนี้โจมตีได้ทุกเมื่อ 

พวกเรามวลมนุษยชาติ กำลังอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่น่ากลัว แม้จะมีเสียงปลอบใจจากมวลมิตรว่า ทำจิตใจดีๆ ทำสมาธิภาวนาตามแนวทางศาสนาที่ตนนับถือ ก็ยังไม่สามารถจะทำลายความหวาดกลัวให้หายไปได้ ความหวาดกลัวสารพัดนี้ก็คงจะอยู่ไป ตราบเท่าที่ โควิด-19 ยังอยู่นั่นเอง หากมีใครถามว่า ทำไมต้องหวาดกลัว คงตอบไปง่ายๆว่า เพราะน่ากลัวนะซิ

ขณะที่กำลังเขียนบทความนี้ ประเทศไทยของเรามีสถิติผู้ติดเชื้อกว่า 1,300 คน จำนวนผู้เสียชีวิต 10 คน เป็นอันว่า ภายในหนึ่งอาทิตย์ จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในประเทศไทยของเราเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตัว ซึ่งไม่ต่างจากประเทศอื่นๆ ที่สถิติผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างพรวดพราดยากแก่การหยุดยั้ง เพราะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่นี้หากใครติดเชื้อแล้ว จะกระจายตัวแบบยกกำลังสองเสมอ จำนวนผู้ติดเชื้อของแต่ละประเทศจึงพุ่งขึ้นแบบก้าวกระโดดหรือยกกำลังสอง มาตรการการล้างมือก็ตาม การอยู่กันห่างๆ Social distancing ก็ตาม ล้วนเป็นมาตรการที่หยุดแพร่เชื้อและหยุดรับเชื้อที่ดีที่สุดที่ทุกประเทศนิยมใช้กันขณะนี้ ประชากรประเทศใดมีระเบียบวินัยดี มีสติสัมปชัญญะ ก็จะชะลอจำนวนผู้ติดเชื้อได้ดี

ท่ามกลางสิ่งที่เราเรียกว่า วิกฤตการณ์ หากเราตั้งสติกันดีๆ เราก็ยังมีเรื่องดีๆ ทั้งเรื่องส่วนตัวครอบครัว และส่วนรวมมากขึ้นดังจะพอสรุปได้ดังนี้

1. เป็นการยืนยันถึงความเสมอภาคของมนุษย์ที่จะต้อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย และความหวาดผวาต่อภัยคุกคามแห่งชีวิตจิตใจที่เหมือนกัน ขณะนี้ชนชั้นนำของโลกหลายคนที่อยู่ในฐานะที่ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างดีเยี่ยม ต่างพากันติดเชื้อโควิด- 19 ถึงขั้นล้มป่วยและเสียชีวิตหลายราย เพราะภัยมืดนี้เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย ใครมีเหตุปัจจัยครบถ้วนที่จะติดโรคก็ติดทันที ใครสร้างเหตุปัจจัยของการปลอดโรคได้ดีก็ปลอดภัย

2. เป็นการทำความสะอาดโลกครั้งสำคัญที่มนุษย์พร้อมใจกันทำด้วยความจำเป็น ในวันที่มนุษย์สุขสบาย ได้พากันสร้างมลพิษให้แก่โลกนี้สารพัดวิธี แต่พอโรคนี้ปรากฏตัวขึ้นและไล่ล่ามนุษย์อย่างไม่ปราณี มนุษย์ส่วนใหญ่ยุติความเคลื่อนไหว ยุติการใช้ยานพาหนะที่เผาผลาญน้ำมัน สร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกมากมายในแต่ละวัน การยุติโรงงานอุตสาหกรรม การยุติงานก่อสร้างต่างๆไปชั่วขณะ เป็นการชะลอการเผาผลาญทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมหาศาล ปรากฏการณ์เหล่านี้ ล้วนเป็นวิธีทำให้โลกนี้บรรเทาความสกปรกลงได้ชั่วคราว

3. มาตรการหยุดงาน และ Social Distancing ที่ให้ยุติความเคลื่อนไหวที่มีปฏิสัมพันธ์กันในสังคมที่จอแจแออัด ทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง สมาชิกครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้า ได้ทำกิจกรรมร่วมกันหลายๆวันทำให้ครอบครัวเข้มแข็งขึ้น เป็นการกลับมาเสริมความรักความผูกพันให้มั่นคงแน่นแฟ้นกว่าเดิม

4. มนุษย์แสดงความรักต่อกันมากกว่าความเกลียดชัง ท่ามกลางความยากลำบาก เราได้ทราบข่าวความดูแลช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแก่กันและกันในทุกรูปแบบเกิดขึ้นทั่วโลกในทุกมิติ พระโพธิสัตว์ ปรากฏตัวออกมาทั่วทุกมุมโลก พระโพธิสัตว์มิใช่ผู้วิเศษคนใดคนหนึ่งที่สวรรค์ส่งมาช่วยโลก แต่มนุษย์ใดก็ตาม มีความปรารถนาจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างไม่เห็นแก่ตัว มนุษย์เหล่านั้นล้วนเป็นพระโพธิสัตว์ทั้งสิ้น เช่น ทหารของทุกประเทศฝึกฝนมาเพื่อการใช้อาวุธคร่าชีวิตคนที่ถูกกำหนดว่า เป็นศัตรูของชาติ แต่วันนี้ทหารของทุกประเทศ เป็นกำลังอาสาสมัครสำคัญที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างอุทิศ โรคได้เปลี่ยนโลก ทั้งในแง่ของชีวทัศน์และโลกทัศน์จริงๆ

อาตมายังคงพำนักอยู่ที่เชียงใหม่ ยุติการเดินทางธรรมสัญจรชั่วคราว แต่ยังคงจัดรายการธรรมะหลายมิติและรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญา ทาง Facebook Wat Buddhapanya เพื่อสร้างเครือข่ายมิตรภาพทั่วโลกมุ่งเป็นกำลังและเป็นเพื่อนยามยากแก่ทุกท่านที่ยังคงทำหน้าที่สำคัญอยู่ที่บ้าน คือ ยุติการรับเชื้อสู่ตน และยุติการแพร่เชื้อของตนสู่ผู้อื่น พวกเรายังคงมีความหวังว่า ด้วยการทำงานอย่างอุทิศของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์จากทุกมุมโลก ไม่นานเกินรอเราจะมีวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด- 19 เพื่อมารักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สุดท้ายนี้ ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน จงปลอดทุกข์ ปลอดโศก ปลอดโรคภัย กระทำการใดๆ สัมฤทธิ์ผล มีความสุขท่ามกลางญาติทุกๆคน ไม่ยากจนมีทรัพย์พอก่อสุขเทอญ...

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 7.12 น.

วัดอุโมงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่