น้ำใจในวิกฤต


น้ำใจในวิกฤต

ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ

เจริญพร ท่านผู้อ่านทุกท่าน

สถานการณ์โควิด-19 ที่ประเทศไทยของเราในสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มว่า กำลังระบาดไปอย่างช้าๆ แต่ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลง ขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 800 กว่าคน จำนวนผู้เสียชีวิต 4 คน (ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 24 มีนาคม 2563) ความเคลื่อนไหวของจำนวนผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตไม่พุ่งพรวดพราดเหมือนอย่างหลายๆ ประเทศ สืบเนื่องมาจากเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ประสานถักทอกันเป็นกำแพงเผชิญหน้ากับโควิด-19 ในทุกมิติ

รัฐบาลที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง ทุกกระทรวงบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ที่จะขับเคลื่อนไปสู่การป้องกันรักษาอย่างเต็มที่ การปิดสถานที่สาธารณะ หรือจำกัดประชาชนให้มีปฏิสัมพันธ์กันให้น้อยที่สุดเพื่อยุติการแพร่เชื้อ ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลพยายามนำมาใช้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะกระตุ้นให้ประชาชนให้ความร่วมมือให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะนั่นหมายถึงการแพร่ระบาดของเชื้อจะชะลอตัวลงมากเท่านั้น นอกจากนี้รัฐบาลยังเฝ้าดูการทำงานของหน่วยงานต่างๆอย่างใกล้ชิด มีความพร้อมที่จะสนับสนุนทีมงานที่กำลังทำการต่อสู้กับเชื้อโควิด-19 อย่างเต็มที่และทันท่วงที

แพทย์พยาบาลและบุคลากรด้านสาธารณสุขตามโรงพยาบาลทั้งของรัฐบาลและเอกชนต่างทุ่มเทสติปัญญา ทักษะทั้งหลายทั้งปวง เพื่อดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและงานด้านอื่นๆที่ป้องกันมิให้เชื้อโควิค-19 แพร่ขยายกันอย่างอุทิศชีวิต ชนิดที่ต้องอดตาหลับขับตานอน ไม่ได้พักผ่อนกันมาเป็นแรมเดือนและจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไร ไม่มีใครทราบได้ ต้องเข้าใจ เห็นใจและเป็นกำลังใจให้แก่นักรบผู้เสียสละเหล่านี้ทุกคน พวกท่านคือ วีรบุรุษและวีรสตรีที่พลีชีพเพื่อปกป้องประชาชนจากพิษภัยแห่งโควิด-19 อย่างแท้จริง

จากการที่ต้องออกเดินทางจากวัดเพื่อไปทำธุระในสถานที่ต่างๆ ด้วยความจำเป็น ได้เห็นประชาชนทั้งหลาย ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท มีอุปกรณ์ ปกป้องคุ้มครองตนเองกันค่อนข้างพร้อม แม้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะต้องประสบปัญหาหน้ากากหายาก แต่ประชาชนมิได้นิ่งนอนใจ หรือหวั่นไหวกับปัญหาเหล่านั้น ทุกคนที่พอมีฝีมือด้านการตัดเย็บ ได้ตัดเย็บใช้เองและแจกจ่ายให้คนอื่นอย่างน่าชื่นใจ ตอนนี้สภาวะหน้ากากหายากก็เริ่มผ่อนคลายลง 

ปัญหาต่อมา คือ แอลกอฮอล์ เจล สำหรับล้างมือ ราคาแพงและหายาก ประชาชนบางคนเริ่มเรียนรู้ที่จะผลิตน้ำยาล้างมือแทน หรือไม่ก็ใช้สบู่กันไปก่อน มองดูการต่อสู้ของประชาชน ทุกคนสู้ไม่ถอย ใช้ปัญญาและทักษะที่สะสมมาพึ่งตนเองอย่างน่าชื่นชม ในภาวะที่เศรษฐกิจฝืดเคืองเพราะโรงงานและสถานประกอบการปิด ประชาชนที่ทำงานในเขตเมืองต่างๆได้เดินทางกลับชนบท เพื่อแสวงหาผักและอาหารต่างๆตามทุ่งนาป่าเขาที่จะพึงหาได้ ยังชีพจนกว่าความรุนแรงแห่งโควิด-19 จะผ่อนคลาย 

ประชาชนที่ไม่ขาดแคลนทรัพย์สินหลายท่าน มีจิตใจโอบอ้อมอารีจัดทำข้าวห่อแจกแพทย์พยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆ ที่จะต้องอดตาหลับขับตานอนด้วยความอดทนและทนอดเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างดีที่สุด วัดวาอารามหลายวัดที่มีทุนทรัพย์จากศรัทธาบริจาคของประชาชน ก็พากันเปิดโรงทานแจกอาหารแก่ประชาชนที่ตกงานเงินทองฝืดเคืองให้พอยังชีพไปได้ก่อน  ประชาชนผู้ใจบุญอีกจำนวนมากได้จัดทำข้าวห่อวางไว้หน้าบ้านเพื่อแจกแก่ผู้หิวโหยที่ตกงาน ไม่มีเงินซื้ออาหารเลี้ยงปากท้องให้ครบมื้อ รัฐบาลพยายามออกมาตรการต่างๆด้านปากท้องอีกหลายมาตรการ แต่คงจะไม่ทั่วถึง เพราะงบประมาณมีจำนวนจำกัด

ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจของปวงชนชาวไทยน้ำใจงามทั้งหลาย สามารถยับยั้งการแพร่เชื้อ โควิด-19 ได้ระยะหนึ่ง ส่วนว่าจะยืนหยัดต่อสู้ไปอีกนานเท่าไรยังไม่มีใครคาดคะเนได้ เพราะการยืนหยัดต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นนานเกินไปก็อ่อนล้า ขอเป็นกำลังใจให้แก่ปวงชนชาวไทยทุกคนที่กำลังต่อสู้กับศัตรูที่แสนอันตราย เราจะเดินร่วมทางไปด้วยกันจนถึงวันแห่งความปลอดโรค ปลอดทุกข์ ปลอดโศก ปลอดภัย กระจายไปทั่วไทยและทั่วโลก

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 7.17 น.

วัดอุโมงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่