ลูกจ้างต้องทำอย่างไร หากเสียชั่วโมงทำงานเพราะ “โควิด-19” 


ลูกจ้างต้องทำอย่างไร หากเสียชั่วโมงทำงานเพราะ “โควิด-19” 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ “โควิด-19” ของแคลิฟอร์เนีย ทั้งระดับรัฐ และระดับท้องที่ ในช่วงสองสัปดาห์ดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปิดโรงเรียน ร้านอาหาร สนามกีฬา สถานบันเทิง ยิม ฯลฯ หรือขอให้ประชาชนทำงานอยู่ที่บ้าน ไปจนถึงขั้นห้ามออกจากบ้าน อย่างเช่นที่เกิดขึ้นในซานฟรานซิสโก ย่อมส่งผลกระทบกับแรงงานจำนวนมากอย่างเลี่ยงไม่ได้

ผลกระทบกับกองทัพแรงงานในแคลิฟอร์เนียดังกล่าว อาจแค่ถูกลดชั่วโมงทำงาน หรือรุนแรงถึงขั้นถูกเลย์ออฟ ในกรณีที่ธุรกิจของนายจ้างได้รับผลกระทบรุนแรงจริงๆ

จึงเกิดคำถามขึ้นหากหากเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นกับพวกเรา... เราสามารถขอรับความช่วยเหลือจากใครที่ไหนได้บ้าง

และนี่คือ (ส่วนหนึ่ง) ของคำตอบที่อาจจะช่วยแบ่งเบาทุกข์ร้อนของเราได้บ้าง

-ประกันตกงานของรัฐแคลิฟอร์เนีย (Unemployment insurance) 

เป็นการชดเชยความเสียหายให้กับลูกจ้างที่สูญเสียชั่วโมงทำงานด้วยเหตุผลต่างๆ ที่ไม่ใช่ความผิดของตัวลูกจ้างเอง เช่นกรณีร้านอาหารที่ตัวเองเป็นพนักงานเสิร์ฟ ถูกเทศบาลเมืองแอลเอ สั่งปิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 เป็นต้น ซึ่งกรณีนี้ แรงงานที่ขอรับชดเชย อาจจะได้รับเงินตั้งแต่ 40 ดอลลาร์ไปจนถึง 450 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 26 สัปดาห์ทีเดียว

ตรวจสอบรายเอียดต่างๆ ของ unemployment insurance ได้ที่เว็บไซต์ www.edd.ca.gov/unemployment/eligibility.htm

แล้วหากเดือดร้อนเพราะป่วย หรือถูกกักตัว (quarantined) แบบที่เกิดขึ้นกับชาวเมืองซานฟรานซิสโก และเบย์แอเรียในช่วงนี้ล่ะ

กรณีนี้ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้จากประกันของรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่เรียกว่า disability insurance ซึ่งลูกค้าที่มีคุณสมบัติถ้วนอาจรับเงินได้มากถึง 60-70 เปอร์เซ็นต์ของค่าแรงที่เคยได้รับ อาจจะแค่ 50 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ หรือมากถึง 1,300 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ก็ได้ โดยเงินประกันก้อนนี้จะจ่ายต่อเนื่องกันสูงสุด 52 สัปดาห์

ตรวจสอบรายเอียดต่างๆ ของ Disability Insurance รวมถึงยื่นเรื่องขอรับความคุ้มครองออนไลน์ได้ที่ https://edd.ca.gov/Disability/How_to_File_a_DI_Claim_in_SDI_Online.htm

และในกรณีที่เรา หรือสมาชิกในครอบครัวล้มป่วย หรือจำเป็นต้องหยุดงานอยู่กับบ้านตามมาตรการป้องกันการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ความน่าจะเป็นคือ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าแรงตามปกติ แบบที่เรียกว่า sick pay แต่ในสถานการณ์ขณะนี้นั้น มีความเป็นไปได้สูงทีเดียวที่นายจ้างจะปฏิเสธ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริง เราสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือจากรัฐแคลิฟอร์เนียได้ที่ www.dir.ca.gov/dlse/HowToFileWageClaim.htm

หากเราจำเป็นต้องหยุดงานเพื่อดูแลคนในครอบครัวที่ล้มป่วยเพราะไวรัส โควิด-19 กฎหมายแรงงานของแคลิฟอร์เนีย เปิดช่องให้เราสามารถขอรับเงินชดเชยที่เรียกว่า family leave ในอัตรา 60-70 เปอร์เซ็นต์ของค่าแรงปกติ ต่อเนื่องกันได้นานถึงหกสัปดาห์

ตรวจสอบข้อมูลและรายเอียต่างๆ ของการขอรับเงินชดเชย family leave ได้ที่ https://edd.ca.gov/Disability/How_to_File_a_PFL_Claim_in_SDI_Online.htm

และในกรณีที่เราได้รับเชื้อ โควิด-19 ระหว่างการทำงานปกติของเรา... เราจะได้รับการชดใช้ใดๆ หรือไม่...

แน่นอนว่าหากล้มป่วยและไม่สามารถไปทำงานได้เพราะเหตุนี้ เราย่อมได้รับเงินชดเชยที่เรียกว่า workers’ compensation จากรัฐ ซึ่งจะรวมเอาเงินชดเชยสำหรับความไร้สมรรถภาพชั่วคราว (temporary disability payments) หากต้องนอนโรงพยาบาล หรือแพทย์สั่งให้พักผ่อนมากกว่าสามวันด้วย โดยเงินชดเชยก้อนนี้ปกติสามารถขอรับได้นานถึง 104 สัปดาห์ หรือจนกว่าจะกลับไปทำงานได้ตามปกติ

ปกติแล้ว เงินชดเชยที่เรียกว่า disability payments จะมีสัดส่วนประมาณ 2 ใน 3 ของค่าแรงที่เราสูญเสียไปในช่วงพักรักษาตัวทั้งหมด แต่ผู้รับเงินก้อนนี้ก็ยังสามารถขอรับเงินชดเชยอีกก้อน สำหรับเป็นค่ารักษพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยด้วย 

รายละเอียกต่างๆ ของการยื่นขอเงิน workers’ compensation นั้นสามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.dir.ca.gov/dwc/FileAClaim.htm 

รายละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐแคลิฟอร์เนียสำหรับคุ้มครองช่วยเหลือบรรดาแรงงานในรัฐนั้น ยังมีอีกยิบย่อยอีกมากมาย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ ให้ลองศึกษาข้อมูลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับไวรัสร้ายชนิดนี้ ได้ที่ https://www.edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/faqs.htm และ https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart

ท้ายนี้ พวกเราที่สยามทาวน์ยูเอส ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย รวมถึงบารมีของหลวงพ่อแก้ววัดไทยแอลเอ ที่พวกเรานับถือ ช่วยปกป้องคุ้มครองคนไทยทุกคน ให้รอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยเทอญ...

 

 

ล้อมกรอบ

ผลสำรวจความเห็นชาวอเมริกันวัยทำงานจำนวน 835 คน โดย เอ็นพีอาร์, พีบีเอส นิวส์อาวเวอร์ และมาริสท์ เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคมที่ผ่านมา พบว่าการระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจอเมริกา โดยประมาณ 18 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มสำรวจบอกว่าถูกเลย์ออฟ หรือไม่ก็ถูกลดชั่วโมงทำงานลง และในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนั้น มากถึง 25 เปอร์เซ็นต์เป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์ต่อปี 

ผลสำรวจฉบับเดียวกันยังพบด้วยว่า 56 เปอร์เซ็นต์ของคนอเมริกันเห็นว่าการระบาดของ โควิด-19 คืออันตรายที่แท้จริงของประเทศ ขณะที่อีก 38 เปอร์เซ็นต์เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุ

 

รายละเอียดของสวัสดิการประเภทต่างๆ ที่ลูกจ้างในรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถขอรับได้หากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ในขณะนี้
รายละเอียดของสวัสดิการประเภทต่างๆ ที่ลูกจ้างในรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถขอรับได้หากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ในขณะนี้