การประชุม World Summit 2020


การประชุม World Summit 2020


.
.


ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ
ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ


 

อาตมาเดินทางรอนแรมจากสนามบินนานาชาติ ลอส แอนเจลิส แวะที่ไต้หวันเป็นเวลา 11 ชั่วโมงกว่า เพื่อรอต่อเครื่องบินจากไต้หวันไปยังกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 

สรุปการดินทางให้ฟังง่ายๆ ว่า ออกเดินทางจากสหรัฐอเมริกาเย็นวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 22.45 น. เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.15 น. สาเหตุสำคัญที่ต้องใช้เวลาเดินทางอย่างยาวนานเช่นนี้ เพราะต้องเปลี่ยนเที่ยวบินเดินทางที่จะต้องไม่บินผ่านประเทศจีน ขอเปลี่ยนให้บินผ่านไต้หวันแทน เพื่อหลบความยุ่งยากจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่า อย่างเข้มข้น ที่กำลังปฏิบัติกันอยู่ในประเทศจีน และประเทศต่างๆ เพื่อดูแลชีวิตของประชาชนให้ปลอดภัย จากไวรัสโคโรน่ามหาภัยครั้งนี้ 

ในระหว่างพักการประชุม ได้สนทนาธรรมกับเพื่อนๆ ที่เดินทางมาจากอเมริกาด้วยกัน หลายคนก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางการบินหนีประเทศจีนกันเป็นแถว บางรายขึ้นเครื่องบินจากนิวยอร์ค เข้าประเทศแคนาดาแล้วบินตรงเข้าประเทศเกาหลีใต้ บางรายบินไปฟิลิปปินส์ก่อนแล้วบินตรงเข้าเกาหลีใต้ บางคนออกจากลอส แอนเจลิส เข้าซานฟรานซิสโก แต่ต้องรอต่อเครื่องบินที่นั่นถึงสิบชั่วโมง เพื่อบินตรงสู่ประเทศเกาหลีใต้ 

ไวรัสโคโรน่า นอกจากจะมีผลร้ายทำลายชีวิตโดยตรงแล้ว ผลกระทบด้านอื่นๆ เช่น การเดินทางทำธุระต่างๆ ได้รับผลกระทบโดยทั่วกัน ธุรกิจการท่องเที่ยวที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศต่างๆ แบบไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย ก็พลอยหดหายไปอย่างมหาศาล ขณะนี้ทุกประเทศต้องใช้วิธีการสกัดกั้นไวรัสโคโรน่ากันอย่างเฉียบขาดจริงจังเหมือนๆ กัน

การประชุมสุดยอดคราวนี้ เริ่มวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 จะสิ้นสุดการประชุมวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ทางองค์กรการจัดการประชุมได้เชิญไว้จากทั่วโลก 5,000 คน ต้องค่อยๆ ทยอยเดินทางมา เพราะต้องเปลี่ยนเส้นทางการบินอย่างกะทันหัน รายการต่างๆ ที่จะต้องประชุมต้องปรับให้กระชับขึ้น ทีมงานจัดการประชุมจึงต้องติดตามสถานการณ์ผู้เดินทางอย่างใกล้ชิด ทีมงานอาสาสมัครภาคสนามที่เตรียมงานทุกชนิด คัดเอาเฉพาะนักศึกษาหนุ่มสาวมาฝึกฝนเป็นอย่างดีเพื่อทำงานนี้โดยเฉพาะ 

ลักษณะเด่นของนักบริการรุ่นใหม่เหล่านี้ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความอ่อนโยนเป็นเยี่ยม มีความรอบรู้ มีความกระตือรือร้นที่จะให้บริการอย่างดีที่สุด นักบริการเหล่านี้จะมีสายสะพายเขียนข้อความต่างๆ เช่น World Summit 2020 หรือ welcome ง่ายๆ แต่ละกลุ่มบริการจะใช้สีเป็นสัญลักษณ์ เช่น สีเหลืองจะดูแลให้บริการผู้เข้าร่วมประชุม จากทวีปเอเซีย สีฟ้าจากทวีปอเมริกาเหนือ และอื่นๆ ที่ช่วยให้ผู้ให้บริการและผู้รับบริการประสานงานกันได้สะดวก

หัวข้อใหญ่ในการประชุมสุดยอด 2020 คราวนี้มี 3 ประเด็นคือ

  1. Interdependence ร่วมมือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
  2. Mutual Prosperity เจริญรุ่งเรืองไปด้วยกัน
  3. Universal Value คุณค่าที่เป็นสากล

แต่ละหัวข้อใหญ่จะซอยเป็นหัวข้อย่อยๆ โดยมอบให้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละเรื่อง ค้นคว้าหรือวิจัยมาก่อน แล้วแสดงปาฐกถาแบบเจาะลึกต่อเรื่องนั้นๆ ที่วิจัยมาดีแล้ว บางประเด็นซอยเป็นหัวข้อย่อยแล้วประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิด การประชุมครั้งนี้จึงมีรายการประชุมที่เข้มข้นตลอดเวลา เป็นการประชุมที่คุ้มค่าในเชิงวิชาการจริงๆ 

ประเภทของผู้เข้าร่วมประชุมก็มีหลากหลาย มีทั้งนักการเมืองที่ยังอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันและหมดวาระแล้ว เช่น อดีตประธานาธิบดีจากประเทศต่างๆ นักเศรษฐศาสตร์ นักรัฐศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ระดับโนเบิลไพรซ์ นักเขียน นักข่าว นักลงทุน ครูอาจารย์ นักพัฒนาองค์กรเอกชน ข้าราชการระดับสูง นักบวชจากแทบจะทุกศาสนา มาร่วมกันแสดงความปรารถนาดีจากมุมมองของตนเพื่อให้โลกใบนี้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่ เปี่ยมไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่สะอาดสวยสดงดงามตามธรรมชาติ มิตรภาพและความรักของเพื่อนมนุษย์เพื่อนำสันติภาพและความสุขมาสู่มนุษย์ทุกคนอย่างอบอุ่น

องค์ที่จัดการประชุม เรียกว่า Universal Peace Federation แปลตรงตัวว่า สหพันธ์สันติภาพสากล โดยมีอุดมการณ์ว่า สร้างสันติภาพผ่านความร่วมมือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เจริญรุ่งเรืองไปด้วยกัน นิยมคุณค่าที่เป็นสากล เช่น ความเมตตา กรุณา อหิงสา อภัย ความรัก และสันติภาพ ที่จะนำพามนุษย์ให้เจริญทั้งกาย จิตวิญญาณ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่ และการพัฒนาในมิติต่างๆ ที่จะนำพาซึ่งความมั่งคงและสันติสุขเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติอย่างยั่งยืน

ในการประชุครั้งนี้ ได้พบนักข่าวจากประเทศไทยหลายคนที่รายงานข่าว และจัดรายการวิเคราะห์ข่าวอยู่ในปัจจุบันนี้ พระสงฆ์ที่เข้าร่วมประชุมจากประเทศเนปาล 1 รูป ประเทศพม่า 4 รูป ประเทศลาว 2 รูป ประเทศไทย 2 รูป รวมเป็น 9 รูป เวลาพระสงฆ์เดินไปตรงไหน มักจะโดดเด่นเป็นที่สะดุดตา ผู้พบเห็นปรารถนาจะถ่ายภาพด้วย อยากสนทนาธรรมด้วย 

ก่อนเปิดการประชุมในช่วงบ่าย จึงมีเวลาว่าง ได้สนทนาธรรมกับชาวอเมริกันหลายคน ส่วนมากสนใจเรื่องสมาธิ ได้คุยรวมไปถึงวิปัสสนา สติปัฏฐาน และอานาปานสติ คุยกันทุกนาทีจนหมดเวลา นับเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในรูปแบบและเนื้อหา เมื่อได้พบหน้ากัน เอ่ยปากไต่ถามสารทุกข์สุกดิบ ส่งร้อยยิ้มให้กัน เริ่มบทสนทนาที่มีคุณค่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกแก่เพื่อนมนุษย์ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณได้เริ่มขึ้นในทุกสถานที่และทุกเวลา พระธรรม เป็น อกาลิโก ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล

เนื่องจากเวลามีจำกัดจริงๆ จึงขอเล่าเรื่องการประชุม World Summit 2020 ไว้แค่นี้ก่อน ท่านที่ยังสนใจบรรยากาศการประชุมและเล่าเรื่องแบบรายงานสดๆจากที่ประชุม ก็ติดตามได้ทางเฟสบุ๊ควัดพุทธปัญญา Wat Buddhapanya อาตมาพยายามจะรายงานสถานการณ์ต่างๆ จากที่ประชุมอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการเดินทางและการเข้าร่วมประชุมทางเฟสบุ๊คอย่างใกล้ชิด 

ขออำนาจบุญกุศลแห่งความปรารถนาดีในการให้ธรรมทาน เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่มวลมนุษยชาติอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณครั้งนี้ จงเป็นพลวปัจจัยให้ท่านสาธุชนทั้งหลายเจริญด้วยพรชัย 4 ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ สงบร่มเย็นในร่มธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านทุกคนเทอญ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 6.05 น.

Millennium Hilton Hotel, Seoul, Korea.