ท้องฟ้าสดใสที่ “ไวท์วอเตอร์” การพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต วัดบ้านป่านาบุญ


ท้องฟ้าสดใสที่ “ไวท์วอเตอร์” การพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต วัดบ้านป่านาบุญ

โดย : ธัมมะ วัฑฒโน

ไม่น่าเชื่อว่าวัดบ้านป่านาบุญจะมีวันนี้กับเขาได้เหมือนกัน !

สำหรับวัดที่เพิ่งก่อสร้างมาได้เพียง 9 ปี รวมทั้งเจ้าอาวาสที่มีอายุพรรษาเพียง 12 พรรษา ซึ่งอาตมามักประกาศอย่างเปิดเผยอยู่เสมอว่า อาตมาเป็น “พระชราพรรษาน้อย” เพื่อให้ภิกษุที่มีอายุ คราวลูก คราวหลาน แต่พรรษามากกว่า ไม่ต้องมากราบไหว้ ให้เป็นบาปเป็นกรรมแก่อาตมา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2020 ที่ผ่านมา ผู้คนกว่าพันคนจากทั่วสารทิศ หลั่งไหลมารวมตัวกันยังวัดบ้านป่านาบุญ เมืองไวท์วอเตอร์ แคลิฟอร์เนีย จนลานจอดรถขนาดใหญ่ที่ปกติรองรับรถได้ถึง 500 คัน แน่นขนัดไปหมด ผู้คนจำนวนมากต้องไปจอดรถกันตามไหล่ถนน และ บริเวณพื้นที่ว่างเปล่าของเพื่อนบ้านซึ่งเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเป็นอย่างดี

เฉพาะจำนวนผู้คน ที่เดินทางมาร่วมงานบุญใหญ่ครั้งนี้มีจำนวนกว่าพันคน ไม่รวมภิกษุสงฆ์อีก 109 รูป ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของวัดเล็กๆแห่งนี้ ที่หารายได้จากการจำหน่ายผักมาสร้างโบสถ์จนเป็นที่มาของโครงการ “ขายผักสร้างโบสถ์” อันลือลั่น

พระราชาคณะที่ทำให้การพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ของวัดบ้านป่านาบุญ เอิกเกริกยิ่งใหญ่ แบบเตลิดเปิดเปิงในครั้งนี้ได้แก่ ท่านเจ้าคุณ พระมุนีวิเทศ เจ้าอาวาสวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และ ท่านเจ้าคุณ พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส ซึ่งท่านเจ้าคุณทั้งสองรูป ได้แสดงความเมตตาต่ออาตมาและวัดบ้านป่านาบุญอย่างหาคำบรรยายไม่ได้ ทุ่มเท และ เหน็ดเหนื่อย ต่อการประสานงาน เตรียมงาน อย่างขะมักเขม้น โดยมีท่านเจ้าคุณ พระเทพสุวรรณเมธี เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เดินทางจากเมืองไทยมาบัญชาการด้วยตัวท่านเอง

ในการนี้อาตมาขอโอกาสเอ่ยนามพระราชาคณะทั้ง 10 รูป ที่เมตตาเดินทางมาเป็นสักขีพยานในพิธีศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ ได้แก่ พระเดชพระคุณ พระเทพมงคลวิเทศ “หลวงพ่อใหญ่” เจ้าอาวาสวัดไทยแอล.เอ.ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พระเดชพระคุณ พระเทพพุทธิวิเทศ “หลวงพ่อประชัญ” เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พระเดชพระคุณ พระเทพสุวรรณเมธี “ท่านเจ้าคุณสุชาติ” เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระเดชพระคุณ พระราชธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ ฟรีมอนท์ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา 

พระเดชพระคุณ พระกิตติโสภณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดนาคปรก ภาษีเจริญ  เจ้าอาวาสวัดพุทธสามัคคี ประเทศนิวซีแลนด์ และ  ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  พระเดชพระคุณ พระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พระเดชพระคุณ พระวิเทศรัตนาภรณ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมรัตน์ และ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พระเดชพระคุณ พระวิเทศกิตติคุณ พระครูใหญ่โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. พระเดชพระคุณ พระมุนีวิเทศ เจ้าอาวาสวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และ คณะกรรมการบริหารสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา  และ พระเดชพระคุณ พระพิทักษ์บรมบรรพต ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ในส่วนของเจ้าภาพลูกนิมิตหลัก 9 ลูก ซึ่งผู้ใจบุญขอบูชาลูกละ 5,000 เหรียญ – 20,000 เหรียญ นั้น มีรายนามเจ้าภาพดังนี้

ลูกนิมิตเอกซึ่งสถิตย์อยู่ที่กลางอุโบสถ หมายถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ผู้เป็นเจ้าภาพได้แก่ คุณจรินทร์ และ คุณมาลี อิ่มอารมณ์ ร้านอาหารมิ่งขวัญ ลองบีช 

ส่วนลูกนิมิตหลักที่รายล้อมอุโบสถตามทิศต่างๆ อีก 8 ทิศ  8 ลูก มีรายนามเจ้าภาพดังนี้ 

ลูกนิมิตทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หมายถึง พระควัมปติ ผู้เป็นเลิศในทางลาภยศ และ รูปกายอันงดงาม ผู้เป็นเจ้าภาพได้แก่  คุณประสิทธิพร เคลลี่  

ลูกนิมิตทางทิศใต้ หมายถึงพระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวาแห่งพระพุทธองค์ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศทางปัญญา ผู้เป็นเจ้าภาพได้แก่ คุณอัญชัญ นวลจันทร์   

ลูกนิมิตทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ หมายถึงพระมหากัสสปะ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ทรงธุดงค์คุณ ผู้เป็นเจ้าภาพได้แก่ อาจารย์ณัฏฐา เหล็งศรีชะเอม

ลูกนิมิตทางทิศตะวันตก หมายถึงพระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นพหูสูต ผู้เป็นเจ้าภาพได้แก่  คุณศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ 

ลูกนิมิตทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หมายถึงพระอุบาลี ผู้เป็นเลิศทางวินัย ผู้เป็นเจ้าภาพได้แก่ คุณรุ่ง - คุณโสรยา สมโสดา จากร้านอาหาร Bright Star Thai Vegan, Rancho Cucamonga  การที่เป็นผู้มีวินัยย่อมนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวอย่างยิ่งใหญ่

ลูกนิมิตทางทิศเหนือ หมายถึงพระโมคคัลลานะ ผู้เป็นเลิศทางมีฤทธิ์ ผู้เป็นเจ้าภาพได้แก่ “ซูเปอร์แพท” คุณปิยะพัชรี ศรีพิพัฒน์ - อาจารย์เชนวริท ศิลปี , คุณสุเทพ - คุณวินนี่ เตียวตระกูลวัฒน์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ  

ลูกนิมิตทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หมายถึงพระราหุล ผู้เป็นเลิศทางการศึกษา ผู้เป็นเจ้าภาพได้แก่ คุณสมหมาย Koeb และคุณ Pawut Sawasdirat (บุตรชาย) 

ลูกนิมิตทางทิศบูรพา หรือ ตะวันตกทิศตะวันออก หมายถึงพระอัญญาโกณฑัญญะ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ราตรีนาน ผ่านโลกมามาก มีความรู้มาก และ อายุยืน ผู้เป็นเจ้าภาพได้แก่ ครอบครัว “ตุลาภรณ์” 

สำหรับลูกนิมิต “มงคล 108 ประการ” เจ้าภาพขอบูชาลูกละ 1,000 เหรียญ จำนวน 150 ลูก ครบถ้วนพอดี ปัจจัยที่ได้มาทั้งหมดส่วนใหญ่เจ้าภาพถวายมาล่วงหน้าแล้ว เพื่อนำไปใช้ในการสร้างโบสถ์ซึ่งสิ้นงบประมาณไปราว 500,000 เหรียญ

ขอกราบขอบพระคุณ “ท่านเจ้าคุณพิมล” พระเดชพระคุณ พระศรีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ มิชิแกน และ พระอาจารย์บุญธรรม ปุญญธัมโม แห่งวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลย (ธ) ที่เมตตาจัดทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต จนเป็นที่รับทราบกันอย่างกว้างขวาง

คราวนี้ยังเขียนอะไรได้ไม่มาก เพราะยังเหนื่อย แทบจะลุกไม่ไหว แต่ก็ฝากขออภัยญาติโยมทุกๆท่านที่อาตมาได้แจ้งข่าวให้ทราบไปล่วงหน้าทางสื่อโซเชียลว่า ให้เตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย เพราะสภาพอากาศหนาวเย็น โดยก่อนหน้านั้นมีพายุฝนกระหน่ำติดต่อกันมาหลายวัน แต่พอถึงวันงาน กลับไม่มีพายุฝน ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศไม่หนาว แต่อุ่นสบาย ทำให้ใครๆ ก็งง

แต่อาตมาไม่งง

เพราะรูปหล่อโลหะหลวงปู่ 19 องค์ในโบสถ์รวมพลังออกฤทธิ์ให้ปรากฏนั่นเอง !

 

ขอเจริญพร

ธัมมะ วัฑฒโน

วัดบ้านป่านาบุญ

Buddhist Meditation of Whitewater

60850 Hilltop Rd Whitewater CA 92282

Tel: 760-329-5274 , 323-742-3915

watbaanpa@hotmail.com

พระชลินทร์ ธมฺมวฒฺฑโณ เจ้าอาวาสวัดบ้านป่านาบุญ ไวท์วอเตอร์
พระชลินทร์ ธมฺมวฒฺฑโณ เจ้าอาวาสวัดบ้านป่านาบุญ ไวท์วอเตอร์
ลูกนิมิตมงคล 108
ลูกนิมิตมงคล 108

พระสงฆ์ทำการสวดถอน พิธีกรรมสำคัญของการผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต
พระสงฆ์ทำการสวดถอน พิธีกรรมสำคัญของการผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต
.
.